Návštěvník ze zahraničí si ve městě nemusí připadat jako úplný cizinec. Členka redakce Klatovského deníku včera provedla anonymní průzkum. Představila se jako cizinka a německy nebo anglicky se lidí na ulici ptala na cestu k nádraží. Poradit jí uměla polovina dotázaných. Občané se snažili komunikovat většinou německy, pouze v jednom přípradě se dorozumněla anglicky.
„Musíte vpravo, pak vlevo a zas vpravo, tam už se zeptáte,“ popisoval postarší muž správný směr německy. Ochotně kus cesty domnělou tápající turistku dokonce doprovodil. Asi třicetiletý muž ve Vídeňské ulici také dokázal poradit, ale angličtinu jako dorozumívací jazyk odmítl rovnou. Slečna na Pražské ulici sice na angličtinu reagovala, ovšem podle jejího česko –anglického nasměrování by zahraniční turista cestu nenašel. Mladá paní s kočárkem použila také němčinu. Poslední dva dotázaní, žena a muž by sice rádi pomohli, avšak anglicky ani německy neuměli.
„Ano, rozumí mi tady dobře, hlavně v obchodech a v informačním centru. Potřebuji –li vědět cestu a ptám se lidí na ulici, někdo mi poradí, někdo ne,“ řekla 29letá Rakušanka Simone Brauner ze Salzburgu. „Během posledních let se to zlepšilo. Škoda jen, že je těžší tu používat angličtinu. Snad se časem zlepší i to, angličtinou se dorozumíte v celé Evropě, tak proč ne tady?“ ptala se turistka z Rakouska.
„Myslím si, že je výborné, když se lidé učí cizí jazyky, řekla 44letá Martina Habrmanová z Klatov. „Nejenom proto, aby pomohli cizincům tady, ale cizí řeč se jim hodí, když jedou do zahraničí oni sami. Pochybuji, že existuje země, kde se domluvíme česky. Tedy kromě Slovenska nebo Chorvatska,“ vyjádřila svůj názor.
„Ani se nedivím, že se u nás používá hlavně němčina, bydlíme kousek od hranic s Bavorskem. Z kapes Němců bohatnou pěkně obchodníci v Klatovech, udělají jim přes léto pěknou tržbu, tak co by se děti neučily němčinu. Teď jí ale ve školách vytlačuje angličtina, no uvidíme, kam to povede. Ale kvůli tomu se jí nebudu učit, sotva znám pár německých slov a ruština už dnes není v módě,“ dodala.
„Ve škole do nás cpou angličtinu i němčinu,“ řekl student Karel Pospíšil z Klatov. „Moc z toho ale nemám, tady strašně záleží na učiteli, horko těžko bych turistovi mohl pomoci,“ popsal svůj názor na výuku jazyků.
„Když jedu ven, tak s nějak domluvím, rukama nohama. Třeba v jednom infocentru v Bavorském lese mají letáky i češtině. Jsme jejich sousedi, zasloužíme si nějaké ohledy. Kdybych s měl učit každou řeč země, kam přijíždím, musel bych se z toho zbláznit,“ uvedl Pospíšil. „Když dokázala na otázku v cizím jazyce odpovědět polovina lidí, nemají si cizinci na co stěžovat,“ dodal.