Sto čtyřicet pět tisíc korun na jednoho obyvatele. Takový je současný dluh obce Modrava. Podle společnosti Czech Credit Bureau zadluženost obcí v Plzeňském kraji dosáhla ke konci roku 2006 výše 4,4 miliardy Kč a vzrostla tak o oproti roku 2005 o 673 milionů Kč. S analýzou zadluženosti, která je způsobena hlavně úvěry, starostové nesouhlasí a považují to za komplot státu a bank.

„Stát nás do úvěrů nutí. Třeba na kanalizaci, která stála 36 milionů, jsme si museli deset procent této částky půjčit s tím, že až ministerstvo životního prostředí zkontroluje nezávadnost stavby, tuto pozastávku uhradí,“ zlobí se starosta Modravy Antonín Schubert. „Tenhle byrokratický systém sice poukazuje na zadluženost starostů, ale ve skutečnosti stát dluží nám,“ dodal.

Dalších šest milionů si Modravští půjčili na výstavbu centra dřevařství. „Už v březnu jsme posílali ministerstvu etapovou zprávu, centrum je zkolaudované a dosud se tím nikdo nezabýval. Kdybych státu dlužil jeden den korunu, už tady mám exekutora,“ rozčiloval se starosta.

Podobně je tomu i v Kašperských Horách. Tam si půjčili na výstavbu domu s pečovatelskou službou a ekologickou výtopnu. „Celkem město dluží za tyto projekty více než čtyřicet milionů korun,“ uvedla vedoucí tamního finančního odboru Alena Kolářová.

Společnost CCB dlouhodobě sleduje hospodaření obcí a jejich stabilitu hodnotí pomocí vlastního sedmistupňového ratingu. „Sedmistupňový rating nabývá hodnot A až C - podle výše věřitelského rizika. Nabízí velmi komplexní pohled, protože obsahuje celkem 27 finančních a nefinančních ukazatelů. Za bezproblémové se považují obce do stupně C+, tedy střední riziko,“ řekl Pavel Finger, člen představenstva společnosti CCB – Czech Credit Bureau.