Obyvatelé Lub by se po několika letech marného úsilí mohli konečně dočkat společenského zařízení. Město Klatovy totiž k výstavbě chybějícího kulturního stánku může využít finanční podpory z Evropské unie.
Místo setkávání lubských obyvatel zatím supluje hasičská zbrojnice. Ta je ale s kapacitou přibližně pětatřiceti míst nevyhovující. „V souvislosti s výstavbou cyklostezky č. 38 v Lubech se městu naskytla příležitost požádat o peníze na výstavbu objektu, který by mohl sloužit jako zázemí pro cyklisty, maminky s kočárky či jezdce na kolečkových bruslích. V jiných městech je totiž obvyklé, že v blízkosti cyklostezky se stavějí podobná zařízení. Objekt na fotbalovém hřišti v Lubech by byl pro tyto účely ideální,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr. Na dotaz Deníku, kolik by výstavba společenského zařízení stála, řekl první muž radnice, že plán je zatím ve fázi příprav projektové dokumentace, na jejímž základě budou náklady vyčísleny.
Na stavbu lubského společenského zařízení, v jehož přízemí by našli zázemí sportovci, první patro by bylo společenským sálem a v podkroví se uvažuje s místy na přespání, nepanují shodné názory mezi klatovskými zastupiteli ale ani mezi samotnými lubskými občany. „Společenská místnost v Lubech chybí a je to škoda. Na druhou stranu jsem ale proti výstavbě kulturního domu ve sportovním areálu. Nikomu bych nepřál 12 let života v sousedství hřiště,“ prohlásil Zdeněk Šnejdar z Lub.
„Kolik peněz se za poslední roky vložilo do lubského fotbalu?“ připomněl klatovský zastupitel Dušan Kučera. Další ze zástupců města, Petr Fiala, ale argumentoval tím, že lubského hřiště nevyužívají pouze tamní sportovci, ale areál navštěvují i fotbalisté z Klatov. „Někdy je jich tady víc než sportovců z Lub,“ připomněl Fiala.
Klatovští zastupitelé nakonec přípravu projektové dokumentace na výstavbu společenského zařízení v Lubech schválili 24 hlasy z 26.