Na mši konané u příležitosti třetího výročí úmrtí Františka Tomáše Kolowrata, který byl příslušníkem starobylého šlechtického rodu, se Deník setkal s jeho bratrem Ernestem Kolowratem. Ten začal na bratra vzpomínat: „Když můj bratr Tomáš před třemi lety zemřel, zanechal na dvou ručně napsaných stránkách seznam peněžních darů, které si přál udělit. Ve stejný den mi nynější správkyně dědictví Dominika Perutková tyto stránky předložila a řekla, že slíbila bratrovi, že tyto jeho dary předá.“ Obě tyto stránky seznamu jsme podepsali jako svědci.“ Na kopii seznamu, který nám Ernest Kolowrat ukázal, jasně stojí Týnec – tři miliony, a jsou zde zřetelné podpisy. Zároveň však přiznává, že seznam nemá žádnou právní váhu. „Pro mne má ale velkou morální hodnotu, chci splnit bratrovo přání a zároveň udržet pověst našeho rodu,“ dodává Ernest.
„Pro naši obec by to byla obrovská pomoc, protože tato suma je téměř ročním rozpočtem. Uvažujeme, že kdyby se nám podařilo částku získat, využili bychom ji na dobudování kanalizace a obecních cest,“ prozradila Deníku případné plány obce její místostarostka Alena Václavíčková.
Deník oslovil i správkyni dědictví Dominiku Kolowratovou – Krakovskou která nám k celé kauze řekla: „Rozhodnutím soudu jsem byla ustanovena správcem dědictví po Františku Tomáši Kolowratovi - Krakovském.“ Na vysvětlení pak dodala: „Avšak dědické řízení dosud nebylo ukončeno a správce dědictví nemůže z majetku, který spravuje dávat dary třetím osobám. Mou snahou je navázat na mecenášskou činnost mé rodiny a ve chvíli, kdy tak budu moci učinit, budu velmi šťastna.“
Na tato slova reagoval Ernest velice nadšeně: „Jsem šťasten, že Dominika veřejně zaujala tento postoj, pro Týnec to znamená, že se svého daru snad dočká,“ a dodal: „Doufám, že tento spor brzo skončí. Můj osobní sen je, že bratrovy děti Maxmilián a Franceska osobně předají tyto dary jejich otce v přitomnosti naší rodiny.