Šumava patří mezi nejoblíbenější turistická místa v Čechách. Míří sem však především Češi, zahraniční klientela tvoří v současné době jen asi třináct procent návštěvníků. To chtějí národní park i šumavské obce změnit.
Šumavu příliš neznají ani obyvatelé Rakouska, což prokázala i konference v tamním Linci. Té se zúčastnili poslankyně rakouského zemského sněmu Doris Eisenrieglerová, člen komise evropské organizace IUCN Bernhard Schön či ředitel správy Národního parku Šumava František Krejčí. Podle univerzitního pedagoga a ekologa Thomase Engledera je Národní park Šumava „jedinečnou chráněnou oblastí“ a celé šumavské pohoří je zvláštní i tím, že se rozkládá na území tří států. „Hned za dveřmi máme národní park mezinárodního významu, velké množství rakouských občanů však o něm prakticky nic neví,“ řekl Engleder. Neznalost rakouských občanů o Šumavě je možná jedna z příčin, proč na české Šumavě tvoří zahraniční klientela v současné době pouhých 13 % návštěvníků. „Na konferenci se dospělo k závěru, že by měl být co nejdříve iniciován kulatý stůl za účasti všech tří států, který by pomohl sblížit principy ochrany přírody a turistiky v celém regionu,“ řekl mluvčí šumavského parku Radovan Holub.
Nutnost zkvalitnění propagace Šumavy pociťují i představitelé tamních obcí. „Mít krásnou přírodu nestačí. Cizincům je třeba nabídnout zázemí, na které jsou zvyklí. Od kvalitních restaurací, přes parkoviště zdarma až po lepší práci infocenter,“ míní místostarosta Železné Rudy Milan Kříž. S názorem, že propagace Šumavy by se měla zlepšit, souhlasí v materiálu publikovaném v časopisu Šumava i nizozemská studentka Nanja Bakkerová, která se dané problematice věnovala při své čtyřměsíční stáži na Šumavě. Pozornost je podle ní třeba věnovat internetovým stránkám parku. „Texty na internetu jsou příliš vágní. Hovoří se o kráse nebo nádheře, ale my potřebujeme vědět, co je tak krásné a nádherné a proč,“ cituje názory zahraničních návštěvníků Bakkerová, podle níž je nutná aktualizace anglické, respektivě německé části parkových webových stránek. Zlepšit by se podle ní měla i jazyková znalost pracovníků návštěvnických center.