Tajanov, Kal, Štěpánovice, Sobětice a Luby. Ve všech těchto integrovaných obcích Klatov, stejně tak i v okresním městě už několik měsíců probíhá rozsáhlá investiční akce Klatovy – čisté město. Pohyb pracovních strojů a dělníků s sebou přináší mnohá dopravní omezení.
„V prvních červencových dnech už se přestalo pracovat na mnohých místech. Jako například v Čechově ulici a také v ulici Kpt. Jaroše. Tady se ale až do 20. července dokončuje povrch komunikace, to znamená dláždění,“ upřesnil pro Deník Václav Špičák ze společnosti Šumavské vodovody a kanalizace. Jsou však místa, kde se bude pracovat po celý měsíc a bude se pokračovat i nadále. Například v Puškinově ulici v Klatovech, kde se momentálně dokončuje křižovatka u parku, po polovině července se pracovníci přesunou do ulice Národních mučedníků a až do 26. října se bude pracovat na páté etapě této stavby, což je směr od ulice Národních mučedníků na Horažďovické Předměstí.
V průběhu prvního prázdninového měsíce některé práce teprve zahájí. „Od 11. července se bude opravovat vodovod a kanalizace v Randově ulici v Klatovech. Počítáme s úplnou uzavírkou až do 28. září, konkrétně v úseku ulic Čsl. legií až na náměstí Míru,“ upřesnil Špičák. Hned po pouti se začne pracovat v Domažlické ulici na opravě sběrače. V tomto úseku ale nedojde k žádnému dopravnímu omezení.
Pracuje se i v řadě integrovaných obcí. Až do 28. září se bude opravovat v Lubech, do konce července také v Soběticích a ve Štěpánovicích. Přímo v této obci se kromě vodovodního přivaděče buduje také kanalizační stoka. Až do konce roku se bude průběžně pracovat i na opravách kanalizační stoky v Tajanově a nedalekém Kalu.