„Příprava publikace trvala více než rok. Obě verze obsahují informace o národních parcích na obou stranách hranice. Je tu obecná informace o poslání národních parků, základní informace o nich, stručný popis geologie, morfologie, vodstva a přírodních společenstev obou parků,“ uvedl mluvčí šumavského parku Radovan Holub. Velkou kapitolu tvoří informace o turistice – od naučných stezek po hraniční přechody. Příručka obsahuje také důležité kontaktní adresy a je zakončena citací zákonů a předpisů a mapkami. V publikaci je např. pasáž o stráži přírody a o jejím oprávnění zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na úseku ochrany přírody, nebo i o tom, že strážci by měli veřejnosti poskytovat informace, komunikovat s návštěvníky a obyvateli a podobně.