Výskyt ptačí chřipky zatím nechává naše obyvatele chladnými. Většinou žádné obavy z onemocnění nemají a lékárny nezaznamenaly ani nějakou větší poptávku po léku Tamiflu. Většina lékárníků zásoby léku mají, a to dokonce už z minulého roku, když se hrozba ptačí chřipky objevila poprvé. „Tamiflu se prodává jen na lékařský předpis, lékař ho může předepsat i preventivně v případě, že se pacient prokazatelně setkal s nákazou, v jiném případě nemá jeho užívání smysl,“ informoval nás o léku majitel lékárny Na Pražské Jaroslav Voráč. „V současné době ale lidé panice nepodléhají a po léku není žádná sháňka,“ dodal Voráč. Podle slov ministra zdravotnictví Tomáše Julínka je tamiflu dost, a to asi pro dvacet procent populace.
Do boje proti ptačí chřipce se vydali i myslivci a provádějí monitoring zdravotního stavu volně žijících ptáků. Myslivci díky znalostem etologie, biologie a chování zvěře mohou velmi dobře posoudit zdravotní stav zvířat a vyhodnotit případné odchylky. Práce myslivců v terénu se Státní veterinární správě již osvědčila v minulosti, a to například při realizaci opatření proti vzteklině. Podle vyjádření Českomoravské myslivecké jednoty jsou nejvíce riziková území z pohledu možného zavlečení viru tahová shromaždiště vodní pernaté zvěře v rybničných oblastech. Především na místa s velkým výskytem tažných ptáků myslivci při monitoringu soustředí svoji pozornost.
V pohotovosti jsou i pracovníci krajské veterinární správy. „ V posledních dnech objíždíme všechny drůbežárny v kraji a kontrolujeme, jestli dodržují opatření související s výskytem ptačí chřipky. Kontrolujeme například oplocení areálu, dostatečné množství desinfekcí, kvalitu podestýlek a uskladnění krmiva,“ řekl veterinární inspektor Josef Soukup. „Žádný větší úhyn ptáků jsme na Klatovsku zatím nezaznamenali.“ ubezpečoval nás Soukup.