Od půlky dubna musí Václav Kotáb z Dlažova denně zapnout na 30 minut vysoušeč zdiva. Vlhkost mu způsobuje voda z prasklého vodovodního řadu, která se stahuje přes zahrádku až k domu. Občas musí k vysoušeči přidat i čerpadlo vody, protože ta se zdržuje ve výkopu v zahradě.
„Chápu, že vodovodní řad už je starý, trubky zrezivělé a děravé. Vždyť jej stavěli naši rodiče v roce 1947. Ale nerozumím tomu, proč se vodovod opravuje po kouskách, namísto toho, aby se vyměnily trubky alespoň v celé lokalitě za kostelem,“ zlobí se muž.
Se žádostí o pomoc se obrátil na obec. „Chtěl jsem, aby se problém s vodovodem vyřešil, protože poslední oprava, která se prováděla 5. března, byla k ničemu. Navíc neustálým vlhnutím zdiva ztrácí nemovitost na své hodnotě,“ domnívá se Kotáb. Mimo jiné ale také dlažovský občan požaduje po obci uhradit výdaje, které mu vznikly nadměrnou spotřebou elektrické energie a zapůjčením čerpadla a vysoušeče.
Odpověď starosty Dlažova Petra Kodeše Václava Kotába nepotěšila. Dozvěděl se, že obec sice nechce zlehčovat celou situaci, ale jeho požadavky se zdají být neoprávněné. „Sami víte, v jakém je vodovod stavu. Jen v místě, které napájí vaši nemovitost, proběhly v letošním roce tři opravy a náklady samozřejmě vzrůstají vzhledem ke stáří vodovodu,“ píše se dál v odpovědi starosty.
Podle slov Petra Kodeše schází obci peníze i na vlastní údržbu. „Vodovod je samozřejmě problém. Je letitý a kompletní rekonstrukce by nás vyšla na zhruba 4,5 milionu korun. Požádali jsme sice o dotace, ale nebyly nám poskytnuty,“ připustil starosta, který se ale odmítl ohledně problémů Václava Kotába dál s námi bavit. „Vysvětlili jsme si to v dopise, který on poslal na adresu obce, a já jsem mu odepisoval,“ upřesnil své rozhodnutí starosta. Zároveň ale slíbil, že do konce roku bude nejkritičtější část vodovodu kompletně opravena.
Na úhradu nákladů za spotřebu elektrické energie používáním čerpadla a vysoušeče ale může Kotáb zapomenout. „Obecní úřad nebude řešit otázku používání spotřebičů, nikdy jsme totiž neuzavírali žádnou dohodu o spotřebě elektrické energie,“ uvádí se dál ve starostově odpovědi. To, že se ve výkopu na Kotábově zahradě zdržuje voda, je vysvětleno tím, že výkop se už mohl dávno zahrabat. Protože ale Kotábovi čerpají občas vodu právě z tohoto výkopu na zahradě, je podle názoru obce vlhnutí zdiva způsobeno zřejmě právě tím.
Protože se Václavu Kotábovi odpověď z úřadu nelíbila, je rozhodnut obrátit se o pomoc na krajský úřad.