Dnes se čím dál častěji stává, že musíme zůstat v práci přes čas. Pro bezdětné to sice až takový problém není, ale maminky, které mají své potomky ve školkách, často řeší dilema, komu zavolají, aby vyzvedl jejich dítě ze školky do konce otevírací doby.

Tento problém se pokoušelo před rokem vyřešit několik žen v Sušici, které uspořádaly podpisovou akci za prodloužení otevírací doby v Mateřské škole v Tylově ulici v Sušici. „My jsme jednali s městským úřadem a bylo rozhodnuto, že školka bude otevřena déle, pokud v ní bude zůstávat šest až sedm dětí. Nakonec byly ale děti jen čtyři, proto ke změně nedošlo,“ řekla ředitelka této školky Mirka Oudesová.

V Klatovech tento problém zatím školky neřešily. „Máme otevřeno od půl sedmé do půl páté a většině rodičů to vyhovuje. Stabilně nám tu zůstává jen pár dětí, které si rodiče vyzvednou až těsně kolem půl páté,“ řekla učitelka z Mateřské školy ve Studentské ulici v Klatovech Marie Vacovská a dodala, že většina dětí ze školky odchází do 16 hodin.

Potřeby rodičů se ale mohou změnit. „Mateřská škola slouží pro potřeby dětí a rodičů. Vedení MŠ si zjišťuje jejich potřeby a vychází z nich. Pokud zájem rodičů by se během docházky dětí změnil, mohou okamžitě vznést požadavek na vedení MŠ. Jestliže by mezi rodiči a ředitelkou nedošlo k dohodě, řešil by tuto situaci zřizovatel MŠ,“ řekla vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Klatovech Alena Kunešová. Ta dodala, že město jako zřizovatel MŠ se zajímá o požadavky a potřeby rodičů. Proto průběžně navštěvuje tato zařízení a s vedoucími pracovníky právě o nich diskutuje.„V září se budou konat rodičovské schůzky na všech MŠ. Tam zástupci dětí budou mít možnost vznést návrhy ohledně provozní doby,“ doplnila Kunešová.

Vzhledem k tomu, že přibývá dětí a v letošním roce byl o jejich umístění ve školkách obrovský zájem, mohl by v budoucnu vyvstat problém s nedostatečnou kapacitou. Ale ani toho, že by byly děti kvůli nedostatku místa odmítány, se rodiče v Klatovech podle Aleny Kunešové bát nemusejí. Město má totiž pro tento případ vytipované prostory, ve kterých by mohla být v případě potřeby otevřena další třída.