„Speciálně v souvislosti s ulicí Kpt. Jaroše byl na místě audit bezpečnosti práce přímo od firmy. Hlavní stavbyvedoucí pak dostal citelnou pokutu,“ uvedl Nosek s tím, že předpokládá pokračování kontrol dodržování bezpečnosti práce i v dalších dnech.
Podle slov Noska ale pokračuje investiční akce Klatovy – čisté město zahrnující rekonstrukci a rozšíření kanalizační a vodovodní sítě města i některých integrovaných obcí podle plánu. Je o tom přesvědčen i Milan Pavlič, vedoucí střediska firmy SMP, která má výstavbu na starost. Přesto rozkopané ulice, dopravní objížďky a pohyb dělníků budí vášně u místních obyvatel a podnikatelů.
Diskuse se před několika dny rozpoutala kolem oprav ve Vídeňské ulici. Podnikatelé Martin Bošek a Petr Fiala si stěžovali, že jim nikdo není schopen říci konkrétní pracovní postup v ulici. „Informovanost lidí i podnikatelů v ulicích, kde se začne pracovat, je špatná. Já jsem se dozvěděl termín zahájení prací ve Vídeňské ulici jen ústně, ale chtěl bych to písemně,“ prohlásil podnikatel Petr Fiala na jednání zastupitelstva. „Vídeňská ulice je specifická. Hlavní problém spočívá v tom, že se zde nakupilo hned několik věcí, které se budou dělat,“ vysvětluje Milan Pavlič. „V první fázi se bude dělat kanalizace, poté přijde na řadu pokládka plynu a vše uzavře celková rekonstrukce povrchu ulice, což není součástí akce Klatovy – čisté město, ale doplňkovou akcí města, které i opravu povrchu financuje z rozpočtu,“ upřesnil Pavlič, který na průběh stavby pravidelně dohlíží.
Podle slov Pavliče je i přes rozkopanou jednu stranu vozovky možné zajíždět do této lokality se zásobovacími vozy. „Pokud ale požadují podnikatelé o něco přesnější termíny jednotlivých stavebních úkonů, pak není problém zajít za příslušným stavbyvedoucím,“ dodává Pavlič.

Hrozí pokuty

Protože je akce financována ze 75 procent Evropskou unií, je nasnadě, že existují pravidelné kontroly nejen průběhu stavby, ale zejména efektivního využití poskytnutých finančních prostředků. Právě to má na starost Miloš Nosek z firmy Mott MacDonald Praha. „Kontrolujeme věcnou, technickou i časovou stránku celé stavby,“ potvrdil Deníku Nosek. Podle jeho slov existují ale k průběhu investiční akce Klatovy – čisté město nejrůznější výhrady. „Některé práce prostě nejsou prováděny na sto procent, proto jsme nuceni v některých případech zhotovitele nutit k některým výměnám. Konkrétně se jedná například o výměnu zásypového materiálu,“ říká Nosek. Pokud by zhotovitel nařízení nedodržel, hrozila by mu pokuta. To ostatně je uvedeno i ve smlouvě, kterou zhotovitel uzavřel s městem.
Pracovníci na stavbách ale musejí počítat i s tím, že jim průběh prací mohou zkomplikovat některé nenadále skutečnosti. Sem patří například přeložky plynu. „To je bohužel situace, ke které dochází dnes a denně. Máme na tyto záležitosti připraveny peníze ve vícenákladech, kde je určitá rezerva, ale samozřejmě nás to zdržuje časově,“ dodává Nosek. Například v Krameriově ulici přeložka plynu zdržela dosavadní průběh prací už o dva týdny. „Plynové potrubí je v této části děravé a plynaři se nemohli dohodnout, zda jej spraví, nebo rovnou vymění. Nás to samozřejmě zdržuje,“ tvrdí Nosek.
Někteří lidé poukazují i na to, že ne vždy se na stavbách nedodržuje pracovní doba. To je ale podle Noska záležitost hygienika, který stanovil ve smlouvě dodržování nočního klidu, ale o jiném omezení práce se nezmínil.