Do sporu klatovských zastupitelů o to, zda oficiálně existovala adresa Husovo náměstí, vnesl jasno místní občan Jaroslav Jindřich. Ten se už řadu let zajímá o historii, a tak k nám do redakce přišel se zajímavým materiálem.
Husovo náměstí, původně Antonínské náměstí se sochou sv. Antonína Paduánského u čp. 56/III (současná vinotéka U Draka) jako Husovo náměstí existovalo už za Rakouska v roce 1904, kdy se postavila škola čp. 50/III a dokazuje to i Plán královského města Klatov z roku 1909, v němž je zakresleno Husovo náměstí o rozloze zhruba půl hektaru. Kompletní seznam domů je uveřejněn v Adresáři města Klatov vydaném v roce 1933 Tiskařským závodem v Klatovech. Domů je celkem 18 (deset na straně levé, osm na pravé).
Název Husovo náměstí zůstal zachován po celou dobu trvání ČSR. Teprve po obsazení Československa jej němečtí nacisté zrušili (jako u všech názvů ulic a náměstí, které se jim nelíbily) a přiřadili k názvu Nádražní ulice také Husovo náměstí. Dokazuje to dvoujazyčný plán města Klatov z roku 1942. Po osvobození roku 1945 přibližně do roku 1948 se jmenovala Wilsonova a Husovo náměstí zůstalo (plán města vydaný pod číslem 3 Zeměměřickým úřadem v Praze).
Teprve v roce 1956 se na novém plánu města znovu objevuje Tylovo nábřeží a Husovo náměstí. Na dalším podrobném šestidílném orientačním plánu města vydaném Geodézií, n.p., Plzeň v roce 1984 se ´Nádražní´ mění na ulici Švermovu a název Husovo náměstí přetrvává na všech až do dnešní doby vydaných plánech města Klatov.
Při další změně názvů ulic po roce 1990 se bohužel použila pro ulici k nádraží německá verze.
Takže cca desetiarové torzo, které má zůstat z Husova náměstí, je řešení ´vlk se nažral a koza zůstala celá´ a zasloužilo by ho vzhledem k husitské mi nulosti našeho města přehodnotit.“
Tvrzení posledního ředitele Základní školy na Husově náměstí v Klatovech Jiřího Krejčího o tom, že na razítku školy bylo vždy uvedeno Nádražní čp. 50/III je rovněž možné vyvrátit. Redakce totiž měla možnost nahlédnout do vysvědčení jedné z našich čtenářek, kde je uvedeno: Základní škola Dukelských hrdinů, Husovo náměstí 50, Klatovy.
Spor se rozhořel poté, co majitelé objektu přestavěného ze školy na rezidenční byty požádali zastupitele o přejmenování části Nádražní ulice na Husovo náměstí. Zastupitelé návrh schválili, novou adresu ale budou mít jen byty v objektu a přilehlý parčík.