První z nich je průchod po turisticky neznačených obcházkových trasách v malých skupinách po 15 návštěvnících od 1. 8. do 30. 9. o víkendech, vždy s průvodcem. Další je turisticky značená obcházková trasa přes horu Špičník, otevřená jen o víkendech od 15. 8. do 30. 9. a nakonec průchod po revitalizované cestě Luzenským údolím od 15. 8. do 30. 9. od 6 do17 hodin po celý týden.
Ředitel NP a CHKO Šumava František Krejčí zdůraznil, že nalezení průchodné varianty pro Modrý sloup je prioritou pro šumavské obce i správu národního parku. Celý proces však může trvat i několik let.