Spolu s letáky o činnosti Nadace budou mladí lidé rozdávat v ulicích jako výraz poděkování za finanční příspěvek sluníčka, která včera vyráběli.
„Sluníček jsme vyrobili přes tisíc kusů. Do klatovských ulic se vypravíme ve čtvrtek 21. a pátek 22. června. Studenti budou chodit ve dvojicích a spolu s letáky a sluníčky budou mít i zapečetěné pokladničky na příspěvky,“ uvedla učitelka Hana Radová.