Vydělat si peníze mají příležitost šikovné děti z měcholupského dětského domova.
„Náš dětský domov je zapojen do projektu nadace Terezy Maxové a nadace České spořitelny Život rozkvétá v tvých rukou, jehož součástí jsou jarmarky pro šikovné ručičky,“ řekla vychovatelka Dana Froydová, která má v domově na starost výtvarnou dílnu. Z nadace Terezy Maxové dostala škola patnáctitisícovou dotaci na zakoupení materiálu a literatury. Téměř tři čtvrtiny dětí, asi třicet, z dětského domova v poslední době drátkuje, plete košíčky, vyrábí keramiku, batikuje trička, vyrábí hedvábné šátky a podobně. „Na myšlenku zúčastnit se této akce mě přivedly samy děti, které na jarmarky již jezdily s dětskými domovy, kde žily, než přišly do Měcholup,“ řekla Froydová. Jarmark, kde děti budou prodávat své výrobky, se koná 9. června v ZOO Liberec. Výtěžek z prodeje si dětský domov ponechá, dostane jej jako dar od nadace, ale peníze jsou určeny dětem, které se na výrobě prodejních předmětů podílely.
„My vyrábíme různé předměty již dávno, ale nikdy jsme je ještě neprodávali. Pokaždé jsme je jen rozdávali. Je určitě fajn, že si děti mohou vydělat. Bude to pro ně taková motivace k další dobré práci,“ dodala Froydová. Problém, se kterým se již delší dobu měcholupský domov potýká, je ten, že nemají vlastní pec, ve které by mohli vypalovat keramické výrobky. „Jsme sice domluveni s Domem dětí a mládeže v Klatovech a můžeme keramiku vypalovat u nich v peci, ale bohužel se při převozu vždy něco rozbije, což je škoda,“ doplnila Froydová s tím, že vedení dětského domova přislíbilo peníze na pec sehnat.