Úhradu škody požaduje po klatovské radnici tamní podnikatel Martin Bošek. Město podle jeho názoru nezvládá investiční akci Klatovy - čisté město. Kvůli rozkopané silnici ve Vídeňské ulici, kde Bošek podniká, musel dokonce uzavřít svou provozovnu. Na dveře vyvěsil ceduli s následujícím textem: „Díky dokonale zvládnuté akci Klatovy - čisté město od 7. května zavírám.“

„Je to naprosto diletantská akce. Zavřením křižovatky u parku jsem přišel o 60 procent tržeb. Pak se v navazující Vídeňské ulici vyfrézovala půlka silnice a deset dnů se tam nepracovalo. Tím jsem přišel o zbytek tržeb,“ postěžoval si Martin Bošek na úterním jednání klatovských zastupitelů. „Chápu, že se kanalizační trubky musí vyměnit, ale proč se to dělá tak složitě?“ nechápe podnikatel.

Podle Boška je sice vyfrézovaná pouze pravá polovina silnice, ale pracovní stroje a dělníci se pohybují převážně v levé, takže je k jeho provozovně naprosto znemožněn příjezd. „Nemohu si ani vyzvednout poštu. Tak jsem zavřel,“ říká podnikatel.

Radnice se hájí tím, že harmonogram prací je uzpůsoben tak, aby podnikatelé v ulicích, kde se pracuje, byli co nejméně omezeni. „Konkrétně ve Vídeňské ulici pravidelně kontrolujeme, zda jsou nákladní auta a pracovní stroje opravdu jen v pravé polovině silnice,“ uvedl místostarosta Klatov Jan Vrána. Ten také dodal, že o náhradě škody nemůže být řeč, protože na podobné záležitosti smlouva uzavřená mezi městem Klatovy a provádějící firmou nepamatuje.

Investiční akci zahrnující rekonstrukci a rozšíření kanalizační a vodovodní sítě v Klatovech a integrovaných obcích kritizoval na jednání zastupitelstva další podnikatel a zároveň zastupitel Petr Fiala. „Informovanost lidí i podnikatelů v ulicích, kde se začne pracovat, je špatná. Já jsem se dozvěděl termín zahájení prací ve Vídeňské ulici jen ústně, ale chtěl bych to písemně. Stejně jako tomu bylo v případě ulice Kpt. Jaroše, kde mám druhou provozovnu,“ uvedl Fiala.