Přiblížit se lidem se rozhodli i policisté na Klatovsku. Všude, kde mají obvodní oddělení, se setkají s představiteli tamních obcí, jimž představí svoji práci a odpoví na dotazy. Hned první setkání v Klatovech ale příliš úspěšné nebylo – z řad představitelů samosprávy zazněl směrem k policii jediný dotaz. Více se případné spolupráci nikdo nevěnoval.
Jako první na setkání v sídle klatovského okresního ředitelství vystoupil okresní policejní šéf Karel Raška, který řekl, že si je vědom toho, že obliba policie klesá. „Může za to především její negativní obraz ve sdělovacích prostředcích,“ našel viníka Raška. Ten uvedl, že by se v rámci chystané policejní reformy mohla v nové podobě vrátit bývalá Pomocná stráž VB. Ta podle něj měla kromě negativ i pozitiva a dobrovolníci by policii pomohli i dnes. „Policii je třeba podrobit zásadní reformě tak, aby naplnila očekávání veřejnosti,“ doplnila svého šéfa okresní policejní mluvčí Dana Ladmanová, která ale uvedla, že se někteří občané mylně domnívají, že policie bude hlídat jejich veškerý majetek. Přítomné starosty i další hosty také seznámila s preventivní činností, která je zaměřena především na děti a seniory, ale nejen na ně. Postupně se představili i zástupci jednotlivých složek, například kriminalista Zdeněk Blažek upozornil na nebezpečí drog. „Ze zkušenosti vím, že 50 procent uživatelů marihuany přechází na tvrdší drogy, například pervitin,“ varoval Blažek.
Starosty na akci oslovil i šéf klatovských městských strážníků Kamil Mastný, který potvrdil, že spolupráce se státními kolegy funguje dobře, a také zástupce Obecní služby Ján Drobena, který nabídl obcím pomoc od hlídání objektů až po odchytávání psů a jejich umístění v útulku. Fakt, že se zde prezentoval soukromý subjekt, se ale všem nelíbil. Jeden ze zástupců samosprávy Deníku řekl, že nechápe, jak se na akci pořádané státní policií za státní peníze může prezentovat soukromá firma.
Pak již dostali slovo starostové, ti ale položili jediný dotaz: Proč policie více neinformovala o zneužívání dětí německými pedofily v Radkovicích a podobných kauzách, neboť veřejnost má právo na tyto informace?