Oba představitelé těchto institucí, Karl Fridrich Sinner a František Krejčí, se na tom dohodli v německém Ludwigsthalu v Domě divočiny, kde se setkali při příležitosti schůzky státního sekretáře Otmara Bernharda a náměstka ministra životního prostředí Františka Pojera. Hlavním předmětem jednání byla spolupráce mezi Správami Národního parku Bavorský les a Národního parku Šumava. Šlo především o sjednocení postupu při odstraňování následků po orkánu Kyrill na společné hranici, další prohloubení spolupráce při výzkumných projektech, společnou přípravu na vstup do Schengenského prostoru s důrazem na koordinaci strážní služby a o zintenzivnění spolupráce v oblasti turistiky a informovanosti.
„Máme zájem o společnou péči o masiv Šumavy. NPŠ usiluje v současné době o Diplom rady Evropy a o vytvoření bilaterálního národního parku s NP Bavorský les a o setrvání Národního parku Šumava v II. kategorii klasifikace podle IUCN. To však pro českou stranu představuje ještě mnoho práce. Např. nyní se dokončuje Analýza Národního parku Šumava za uplynulých 15 let, která bude podkladem pro nový plán péče. Tento nový plán péče bude připraven za široké diskuse s partnery v regionu na české straně a za spolupráce s Národním parkem Bavorský les. Teprve po schválení nového plánu péče bude Národní park Šumava připraven pro zahájení certifikačního řízení pro bilaterální národní park,“ uvedl Krejčí.
Celkový objem polomů v bavorském parku je 360 ha, z nichž v bavorském parku bude cca 39% polomů ponecháno na místě. V NPŠ je celkový objem polomů téměř 2 670 ha, z toho cca 15% bude ponecháno samovolnému vývoji.
Sinner připomněl, že vzhledem k přistoupení ČR k Schengenským dohodám je nutné ještě více prohloubit společnou práci strážců na obou stranách hranice. Je logické, že po otevření hranic budou požadavky na zajištění ochrany přírody vyšší než dosud. Krejčí navrhl založení společné pracovní skupiny, která jednak stanoví opatření nutná pro zabezpečení ochrany přírody po otevření hranic a jednak navrhne opatření pro dostatečnou informovanost návštěvníků na obou stranách hranice.