Dopravní výchově se na školách věnuje malá pozornost a učitelé ji často nahrazují jinými předměty.
„Školy nemají dopravní výchovu jako povinný předmět. Mají sice možnost ji zařadit do nových učebních osnov, to ale všude nedělají. Záleží na ředitelích, jako rozhodnou,“ tvrdí Václav Ircing z Bezpečnosti silničního provozu pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Ten ve spolupráci s dalšími složkami každoročně pořádá soutěž pro mladé cyklisty, kde se právě znalosti dětí z dopravní výchovy prověřují.
Ředitelé škol často zastávají opačný názor. Dopravní výchově a všemu, co je s ní spojené, se prý věnují dostatečně. „Letos jsme na oblastním kole soutěže mladých cyklistů nebyli, ale to neznamená, že dopravní výchovu zanedbáváme,“ říká ředitel Základní školy v Tolstého ulici v Klatovech Vítězslav Šklebený. „Dokonce jsme se zástupcem vybrali člověka, který bude jakýmsi garantem dopravní výchovy na naší škole,“ dodal ředitel. „Za školou máme hlavní dopravní tepnu ve městě, žáci tudy denně chodí do školy a domů, i z toho důvodu se pravidlům silničního provozu a chování chodců věnujeme důkladně,“ upřesnil Šklebený.
Předmět dopravní výchovy je mezi žáky oblíbený. „Baví nás. Kromě pravidel silničního provozu se učíme i základy poskytování první pomoci, to se hodí,“ shodují se Martin Greger a Nikola Krsková ze Základní školy v Komenského ulici v Horažďovicích. Spolu s další dvojicí se zúčastnili oblastního kola soutěže mladých cyklistů a své znalosti ze školních lavic zúročili druhým místem v této soutěži. „Jen na stanovišti jízdy na kole podle pravidel silničního provozu se nám zdála policie moc přísná,“ shodli se horažďovičtí školáci.
Na nutnost věnování se dopravní výchově na školách upozorňuje také Eliška Langová z dopravního hřiště Šumava v Klatovech. Pod jejím dohledem absolvují žáci klatovských základních škol hodiny praxe z dopravní výchovy. „V pátém ročníku mohou žáci získat průkaz cyklisty. Podmínkou ale je, aby zvládli znalostní test, ve kterém mohou maximálně u pěti odpovědí chybovat,“ vysvětluje Langová. Průkaz cyklisty je pro žáky osvědčením, že dopravní výchovu zvládají v části teoretické i praktické.
Za nejobtížnější část považuje Langová zvládání pravidel při odbočování vlevo. „Tady se nejvíce chybuje a cyklisté mohou na sebemenší nepozornost doplatit. Proto jí věnujeme největší pozornost,“ vysvětluje Langová.