Až 882 pracovních míst na Klatovsku jsou obsazena cizinci. Většinou se jedná o dělnické profese a pomocné práce. „Počty cizinců pracujících v našem okrese vykazujemen ve třech skupinách. První skupinu tvoří ti, kteří přicházejí ze zemí tzv. třetího světa. Do této skupiny patří uchazeči o zaměstnání z Ukrajiny, Mongolska, Moldavie a Běloruska. Tito cizinci musí žádat o povolení k práci,“informovala Deník ředitelka úřadu práce Marie Bučková. Podle údajů z Úřadu práce je na Klatovsku zaměstnáno 212 cizinců z této skupiny, z toho tvoříe největší část Ukrajinci.
Až 577 Slováků, Němců, Poláků, Rumunů a Bulharů tvoří druhou nejpočetnější skupinu cizinců ze zemí EU. Mezi nimi jsou v největší míře zastoupení Slováci, kterých zde pracuje 371.
Třetí , nejmenší skupinou jsou cizinci, kteří už žijí v Čechách dlouho a získali zde již trvalý pobyt. Takových pracuje na Klatovsku 93 a z toho je opět největší část Ukrajinců.
S tak velkými čísly se nabízí otázka, zda tito cizinci nezabírají pracovní místa klatovským uchazečům o zaměstnání.“ Pokud vydáváme pracovní povolení, nejdřív zkoumáme trh práce a je prověřováno, jestli není o místo zájem mezi našimi uchazeči,“ reagovala na tuto otázku Bučková.
Podle informací z úřadu práce by měli zaměstnavatelé poskytnout cizincům srovnatelné pracovní podmínky, jako mají našinci. „Už pracuji v Čechách 8 let a nezdá se mi , že bych pracoval víc než Češi. Kolik kdo bere nevím , ale myslím si že každý jak dělá tak má“ řekl zaměstnanec stavební firmy Peter Rozhaňov z ukrajinského Užgorodu.
„Mě zaměstnávání cizinců někdy vadí, nemyslím si, že by našincům brali práci, spíš mi vadí s tím související kriminalita,“ odpověděl Deníku Alfred Haas z Klatovska.