Až pět mláďat ročně přinesou lidé na Záchrannou stanici pro handicapované zvířata v Kašperských Horách.
„Lidé se domnívají, když najdou ležet v přírodě mládě, že je opuštěné, a přinesou ho k nám. Matka mláděte ale většinou čeká opodál, až se lidé vzdálí, aby se k mláděti vrátila. Proto je třeba vždy nechávat mláďata na místě,“ upozorňuje návštěvníky přírody pracovník stanice zoolog Ivan Lukeš.
Která zvířata a proč se do stanice dostávají? Jedná se především o živočichy, kteří podlehli civilizačním vlivům. Například kontaminace prostředí pesticidy vede k otravám dravců a sov, následkem kontaminace vod se do stanice dostanou vodní ptáci a vydry, kvůli elektrickému vedení zde končí draví ptáci, zejména sovy, ale také labutě a čápi. Škodu na zvěři působí také pytláci, a tak se zde nachází zvířata poraněná od želez. „Nejčastěji ale ošetřujeme zvířata po střetu s motorovým vozidlem,“ dodal Lukeš.