Míra nezaměstnanosti během měsíce dubna poklesla i na Klatovsku. Situace se zlepšila ve všech regionech s výjimkou Domažlicka, kde počty nezaměstnaných stagnovaly na březnové úrovni.
„V Klatovech evidujeme aktuálně 663 uchazečů o zaměstnání. V Sušici se eviduje 508 a v Horažďovicích 124 nezaměstnaných,“ říká ředitelka Úřadu práce v Klatovech Marie Bučková.
Míra nezaměstnanosti poklesla během dubna v celém Plzeňském kraji z 5,2 na 4,9 %. Počet nezaměstnaných lidí v jarních měsících se každoročně snižuje díky různým sezónním pracem. To se ale letos do statistik nepromítlo, protože řada stavebních firem díky teplému počasí v zimních měsících pracovala nepřetržitě a zaměstnance na zimu nepropouštěly.
„Naše firma byla s počasím v zimních měsících i v současné době naprosto spokojena. Dohnali jsme ztráty z loňské zimy. Stavební práce jedou již několik měsíců na plné obrátky. Brigádníky či nové zaměstnance jsme nenabírali, protože stav zaměstnanců je vyšší od loňského roku. Nabereme je až na letní měsíce, protože se domníváme, že pokud nám počasí bude přát, získáme další náročnější zakázky,“ popisuje majitel soukromé stavební společnosti na Klatovsku Ján Škopek.
Podobná situace je také u dalších stavebních společností, které zažívají v letošním roce doslova žně.

Na Klatovsku podle mínění některých občanů se skutečně snížila míra nezaměstnanosti hlavně díky tomu, že občané sehnali práci mimo Klatovy.
„Klatovy zaspaly, protože zde mohlo vzniknout několik nových společností, které by obyvatelům města nabídly pracovní místa. Řada lidí se proto vydává za prací napříkad do Přeštic a Plzně. Je to dáno hlavně dobrým spojením,“ říká Karel Denk z Klatov.
Největší poptávka je v Klatovech po vyučených pracovnících.