Nová mikrobiologická laboratoř je již v provozu. Náklady na její pořízení činily tři miliony korun.
„Stavební práce vyšly na milion korun. Zbylé dva miliony byly použity na přístrojové vybavení a nábytek. Plzeňský kraj již přispěl na stavební úpravy a přislíbil ještě další finanční prostředky na vybavení,“ řekla ředitelka Klatovské nemocnice, a.s., Irina Riegelová.
Ta dále dodala, že oddělení klinických laboratoří je již v Klatovské nemocnici kompletní. Chybí pouze nová nemocnice, kde by byly všechny laboratoře pohromadě v jedné budově. I toho by se ale měla klatovská nemocnice dočkat. Náměstek hejtmana Plzeňského kraje Vladislav Vilímec přislíbil, že by se již v příštím roce mohlo začít s celkovou rekonstrukcí Klatovské nemocnice za půl miliardy korun. „Na tuto akci bychom chtěli čerpat finance z fondů Evropské unie. Předpokládáme, že za čtyři až pět let by mohla být nemocnice zrekonstruovaná,“ konstatoval Vilímec.
Klatovská nemocnice doufá, že se nebude potýkat s problémem, že Všeobecná zdravotní pojišťovna nebude chtít s nemocnicí uzavřít smlouvu. Tak tomu bylo v případě biochemické laboratoře, kdy devět měsíců probíhalo neustále jednání s VZP o uzavření smlouvy. „Co se týká mikrobiologické laboratoře, máme smlouvu s VZP již přislíbenou,“ dodala Riegelová.
„Mikrobiologická laboratoř funguje tak, že lékař odebere pacientovi patologický vzorek, například výtěr z krku při angině, dá jej do laboratoře a my zde bychom měli zjistit, jaký mikrob nemoc způsobil a jaká antibiotika by na něj měla zabrat,“ vysvětlil primář oddělení klinických laboratoří Richard Pikner.