„Dopravní výchova se učí ve čtvrtém, pátém a šestém ročníku. Děti absolvují hodiny teorie i praxe,“ říká Eliška Langová z dopravního hřiště Šumava, která hodiny praktické výchovy pořádá ve spolupráci s Autoškolou Lang v Klatovech. V pátém ročníku dostávají žáci průkaz cyklisty. „Jeho vydání předchází test, ve kterém tolerujeme maximálně pět chybných odpovědí. Některé děti tento průkaz opravdu nedostanou, protože testy neprojdou, a často to končí slzičkami v očích,“ dodává Langová.
Šesťáci nejprve teoreticky řešili dopravní situace na křižovatkách, pak se vrhli na kola a někteří si vyzkoušeli i jízdu v bugině.