Dotací ve výši téméř dvou milionů a pěti set čtyřiceti tisíc korun podpoří Plzeňský kraj projekty a akce na záchranu i obnovu kulturních památek a historických objektů na Klatovsku.
„Peníze kraj v letošním roce vypisuje v rámci dvou dotačních titulů, a to „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje a Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje,“ říká vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Klatovech Alena Kunešová.
„Peníze jdou například do Chudenic na opravu krovu a střešního pláště lodi gotického farního kostela sv. Jana Křtitele, který je dominantní památkou obce, úzce spjatou s černínským rodem. Dále pak jdou peníze například na dominikánský klášter v Klatovech. Zde bude 230 tisíc korun určeno na opravu nástěnných a stropních maleb. Zhruba tři sta tisíc korun jde do Železné Rudy na opravu fasády kostela Panny Marie Pomocné včetně odvodnění, odsušení a průzkumu.,“ popisuje Kunešová.
Nový střešní plášť a klempířské prvky budou na kostele Nejsvětější trojice v Zavlekově kam krajští radní odklepli tři sta tisíc korun.
Největší položka půjde asi na zámek v Týnci u Janovic, a to plných 750 tisíc korun. Peníze tu jsou určeny na výměnu střešní krytiny na části zámku. Plzeňský kraj rozdělil v rámci kraje téměř dvacet milionů korun, a podpořil tím celkem 169 projektů a akcí. Většina peněz jde na stavební práce, jako je oprava střech, krovů, fasád, statické zajištění objektů, dále na restaurátorské práce a také na prezentační účely, jako je vydávání knih, publikací, průvodců, DVD či pořádání výstav.