I když už není žádný problém, aby se staří či tělesně postižení občané dostali do některých budov ve městě i na vozíku, stále se musí potýkat s tím, že bez pomoci druhých se nemusí dostat ani do svých bytů či domů.
Příkladem je klatovský dům „Eroplán“ v Dukelské ulici, kde žijí především staří lidé.
„Jsem odkázána na chodítko, bez kterého bych se nemohla vůbec pohybovat. Po bytě a patře se dostanu bez pomoci cizích, ven z domu se ale po schodech nedostanu,“ popisuje Milada Štědrá.
„Již v loňském roce jsme se obraceli na pracovníky města s dotazem, zda by nám zde mohli zřídit bezbariérový přístup. Slíbili nám, že to není vůbec žádný problém a že nám zašlou žádost k vyplnění. Uplynulo půl roku a nikdo se nám z města neozval. Kdybych mohla, došla bych si pro žádost sama. Ale copak mohu? Jsem ráda, že se o sebe sama postarám, přitom by bezbariérový přístup do domu nebyl náročný,“ říká Štědrá.
„Nechápu, proč nám nechtějí pomoci řešit naší situaci. Nelíbí se mi, že se ve sklepě zbudovaly nové sprchy, které využívá jen málokdo. Staří lidé se tam bez pomoci stejně nedostanou, a tak využíváme koupelny hlavně v patře,“ říká další z obyvatel Ludmila Babková.
„Jedná se o dům s pečovatelskou službou, kde neplánujeme budování bezbariérového přístupu. Jsou sem umisťováni především pohybliví občané. Pokud někomu bydlení zde nevyhovuje, může požádat o přeložení na odboru sociálních věcí MěÚ,“ říká ředitelka Správy nemovitostí města Klatovy Jiřina Adámková.