„Cílem projektu komunitního plánování nebylo však pouze vytvoření tohoto strategického dokumentu, který pojmenovává nejvýznamnější cíle, opatření a aktivity v oblasti sociálních služeb, které je potřebné v příštích několika letech uskutečnit. Záměrem bylo také nastartovat trvalý proces vzájemné spolupráce, výměny informací a zjišťování potřeb mezi lidmi, organizacemi a úřady, kterých se sociální oblast týká. Hnací silou tohoto procesu doposud bylo naše Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Nyní již bude vše v rukou místních,“ uvedla manažerka projektů centra Ivana Gracová. Bude podle ní záležet zejména na uživatelích a poskytovatelích služeb, představitelích měst a obcí a dalších zájemcích, zdali spolu budou i nadále komunikovat a spolupracovat a usilovat o naplnění svých plánů, vyhodnocovat aktuální změny a potřeby v sociální oblasti a reagovat na ně.
A na co mohou v případě úspěšné realizace plánu uživatelé služeb v mikroregionu těšit? „V Nýrsku je na spadnutí výstavba malometrážních bytů pro seniory s možností využívat pečovatelskou službu. Kromě toho se zde plánuje zřízení tzv. „školky pro důchodce“ (denní stacionář). V Janovicích nad Úhlavou zase vzniklo nové občanské sdružení Centrum sociálních a zdravotních služeb, které plánuje vybudovat Penzion klidného stáří,“ řekla Gracová. Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou podpoří vytvoření chráněného bydlení a také rozvoj pracovních příležitostí pro své klienty s mentálním postižením (mimo jiné bude usilovat o zřízení internetové kavárny či prodejny výrobků svých klientů). V rámci prevence sociálního vyloučení dětí a mládeže plánuje Oblastní charita Klatovy zavést v mikroregionu nízkoprahové služby. „Některé iniciativy zahrnuté v plánu ovšem přesahují oblast sociálních služeb a budou tak přínosem nejen pro uživatele služeb, ale pro všechny občany. Takovou iniciativou je např. záměr vybudování pěší komunikace propojující Bystřici nad Úhlavou s Nýrskem,“ dodala Gracová.