Na rozdíl od prvního kola je možné tentokrát podat souběžně libovolné množství přihlášek a přihlásit se nesmí ten, kdo uspěl v prvním kole přijímacích zkoušek.
Informace o volných místech naleznou zájemci na internetových stránkách jednotlivých škol, ale i na stránkách Krajského úřadu v Plzni.
Zatímco klatovské gymnázium druhé kolo přijímacích zkoušek nevyhlásilo, v Sušici mají šanci dostat se ještě dva zájemci o studium čtyřletého všeobecného gymnázia. Volná místa jsou i na Střední škole v Horažďovicích: obory s výučním listem – aranžér (4 místa), cukrář, výroba (7), kuchařské práce (8), opravář zemědělských strojů (5), kuchař, číšník pro pohostinství (4); nástavbový obor: podnikání (4). Hlásit se mohou i zájemci o studium na Střední zdravotnické škole v Klatovech: maturitní obory – zdravotnický asistent (3), kosmetička (18), zdravotnické lyceum (22).
Nabídka dalších škol: Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech: maturitní obory – agropodnikání (2), management potravinářských výrob (18); obory s výučním listem – pekař (8), cukrář, výroba (12), kuchař, číšník pro pohostinství (8), kuchař (12), řezník, uzenář (15), provoz služeb (11). Střední průmyslová škola Klatovy: maturitní obory – strojírenství (14), management strojírenství (12). Integrovaná střední škola Klatovy: obory s výučním listem – automechanik (2), zámečník (8), prodavač (18), obráběč kovů (6), kuchař, číšník pro pohostinství (30); maturitní obor – číšník, servírka (30), oděvnictví (12); nástavba – společné stravování (4). SOŠ a SOU Sušice: maturitní obor – mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov (3), sociální péče, sociálněsprávní činnost (4), sociální péče, pečovatelská činnost (5); obory s výučním listem: zedník (3), automechanik (3), autoelektrikář (2), opravář zemědělských strojů (2), truhlář (4), malíř (8), kuchař, číšník pro pohostinství (11); nástavba – podnikání (2).