„Cílem bylo nastartovat trvalý proces vzájemné spolupráce, výměny informací a zjišťování potřeb mezi lidmi, organizacemi a úřady, kterých se sociální oblast týká,“ upřesnila Gracová. Hnací silou bylo doposud Centrum pro komunitní práci západní Čechy, nyní ale bude vše v rukou místních.
Pokud se vše podaří dotáhnout do úspěšného konce, mohou se uživatelé služeb v mikroregionu těšit například na výstavbu malometrážních bytů v Nýrsku pro seniory s možností využívat pečovatelskou službu. Kromě toho se zde plánuje vybudování penzionu klidného stáří. Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou podpoří vytvoření chráněného bydlení a také rozvoj pracovních příležitostí pro své klienty s mentálním postižením.⋌ (ng)