Tato investiční akce bude stát téměř 25 milionů korun. Z této částky uhradí městys dvacet procent, což je přibližně 5 milionů korun. Zbytek bude financován ministerstvem životního prostředí a Krajským úřadem Plzeňského kraje. „V letošním roce profinancujeme 12 milionů korun,“ říká starosta Dešenic Jan Rejfek. V současné době se dokončuje trasa B, která uzavře práce v obci Milence. Tato první etapa odkanalizování obce by měla být dokončena do konce listopadu příštího roku Dalším hlavním úkolem zastupitelstva Dešenic je zpracování územně plánovací dokumentace, která městysu umožní stavět a budovat. „Tento plán nám zpracovává odborná firma z Plzně a hotový by měl být v polovině příštího roku, kdy by se měl dostat ke schválení zastupitelstva,“ doplnil informace Rejfek. „Naším hlavním cílem je udržet u nás lidi. Chceme tady stavět a nabízet občanům možnosti bydlení. Dešenice se pomalu vylidňují. „Evidujeme v obci zájemce jak o byty obecní, tak o i ty, kteří o možnosti stavění v našem katastru uvažují. Pokud dostaneme dotace, budeme stavět byty,“ říká Rejfek. Již nyní městys vybudoval dva obecní byty v Děpolticích. „V této obci jsme koupili za 600 tisíc korun od církve bývalou faru a vybudovali jsme zde v nákladech zhruba 750 tisíc korun dva byty. V květnu nás zde ale čeká ještě výměna střešní krytiny,“ doplnil informace starosta Dešenic Jan Rejfek.