Na programu bylo i představení společně realizovaných projektů. Mezi ně patří i přeměna domu čp. 81 na náměstí v Nýrsku v kulturně vzdělávací centrum či projekt přeshraničního sportování pod Ostrým obce Hamry a německého Rittsteigu a mnohé další.
„Na setkání byl také nastíněn plán dalších společných česko-německých projektů v oblastech propojení infrastruktury, vzdělávání, školství či společné kulturní historie, které by mohly být v budoucnosti zrealizovány v rámci akčního sdružení,“ konstatoval starosta Nýrska Miloslav Rubáš.
Česká strana například navrhuje úpravu základních škol v české části Královského hvozdu, kde by mohla vzniknout místa pro sportovní, společenská a vzdělávací setkávání obyvatel obou stran hranice.