KLATOVSKO - V krajině ubývá voda, což komplikuje život zvěře i ostatním živočichům. Myslivci by měli po dohodě s majiteli pozemků budovat různá napajedla, která by byla zdrojem pitné vody zvláště v suchých obdobích. Zdrojů vody pro zvěř musí být v honitbě několik, protože některá zvěř má teriotoriální chování.
„Úbytek vody ovlivňuje zejména život obojživelníků, ptáků i zvěře. Kde dříve byly kaluže nebo tůňky plné čolků a žab, je dnes téměř mrtvo. Odvodňování krajiny způsobují i neuvážené zásahy do vodního režimu, jako meliorace mokřadů v lesích i volné krajině, odkud zmizeli studánky, tůňky a mnohé rybníčky. Koryta potoků jsou zregulována a po příchodu dešťových srážek voda z krajiny ihned odteče.,“ říká Jiří Šilhavý z Českomoravské myslivecké jednoty.
Myslivci by měli budovat napajedla pro drobnou zvěř. Tento způsob je osvědčený,“ dodal Šilhavý. Na mnoha místech se však myslivci do práce nehrnou. Říkají že je čas.
„Ještě není takové sucho, aby bylo nutné napajedla budovat. Je to záležitost jednotlivých sdružení a jejich možností. V současné době ale přesto existují různé dotační tituly na budování napajedel, které vypisuje například Ministerstvo zemědělství,“ dodal Pavel Martin z okresního mysliveckého spolku v Klatovech.
„Situace není vážná. Napajedla nemáme a nebudujeme. Využíváme stále přírodních zdrojů. V blízkosti bažantnice u Nové Vsi jsme přehradili potok, takže jsme vybudovali umělé nádržky, které zvěř využívá,“ říká předseda Mysliveckého sdružení „Káně“ ve Kbele Josef Archman.
„Ještě v době, kdy jsme měli honitbu v lese Luh, budovali jsme pro zvěř umělé studánky. Dnes nám přírodní zdroje stačí. Je sice sucho, ale pořád ne tak vysoké, aby zdroje vody nestačili.,“ říká Archman.
„Teplé počasí vadí lidem i zvěři, je to jasná věc, zatím si ale zvěř umí sama poradit,“ dodal dlouholetý myslivec Roman Nový.