Jeho autory jsou členové občanského sdružení Jaderný odpad – děkujeme, nechceme!
„Nesouhlasíme s pokračováním průzkumných prací, vedoucích k vyhledávání místa pro hlubinné úložiště jaderného odpadu v lokalitě Pačejov – Nádraží,“ uvádí se v memorandu. „Opravňuje nás k tomu stanovisko občanů lokality, které bylo v průběhu let 2003 až 2007 jasně, zřetelně a opakovaně vyjádřeno,“ píše se dál. Podle autorů memoranda se odpůrci hlubinného úložiště vyjádřili například mnoha podpisovými akcemi se stovkami podpisů občanů lokality; dále opakovaně odhlasovanými stanovisky jednotlivých zastupitelstev; vznikem občanského sdružení Jaderný odpad – děkujeme, nechceme!, které má v současné době 4500 členů z celé České republiky. Dále vstupem celých obcí do tohoto sdružení, konáním místních referend s jednoznačným výsledkem – v průměru 98 procent obyvatelstva je proti úložišti jaderného odpadu na Pačejovsku. Posledním argumentem je neustálé oslovování politiků a jejich seznamování s nesouhlasným stanoviskem občanů s průzkumnými pracemi v lokalitě.
„Žádáme takovou změnu atomového zákona, která by dotčeným obcím zaručila možnost být rovnocenným partnerem při rozhodování o umístění jaderné stavby včetně možnosti odmítnout jak stavbu, tak i jí předcházející provádění průzkumných prací na svém území. Dále žádáme respektování našeho nesouhlasného stanoviska i nesouhlasných stanovisek dotčených obcí při plánování dalších prací ze strany Správy úložišť radioaktivních odpadů,“ uvádí se v memorandu.
„Kromě ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů Vítězslava Dudy jsme memorandum zaslali také dalším kompetentním osobám, jako je například ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, místopředseda vlády Martin Bursík, ale i institucím – hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu,“ uvedla pro Deník tisková mluvčí a členka výkonného výboru občanského sdružení Jaderný odpad – děkujeme, nechceme! Jiřina Kábová.