„Vybavení převzaly od starosty obce Václava Zemana předsedkyně Marie Kalounerová, Marie Kadlecová a Zdeňka Voláková,“ uvedla Hana Bártová z dolanského obecního úřadu. „Místní skupina Ćeského červeného kříže pomáhá naší obci nejen zajištěním poskytnutí první pomoci (pověření členové se zdravotnickým vzděláním např. ošetřují zranění dětí hrajících si v obci), ale obohacují společenský život v obci pořádáním nejrůznějších akcí - od tanečních zábav po zdravotnické soutěže pořádané ve spolupráci s místní základní školou či výuku první pomoci v mateřské škole. Zároveň se podílejí na pomoci při úklidu veřejného prostranství zejména v okolí místního hřbitova v Dolanech,“ dodala.. Jednou z nejdůležitějších akcí, kterou dolanská skupina zdravotníků v současné době chystá, je humanitární sbírka ošacení. Ta se bude konat ve čtvrtek 17. května v 16 hodin v dolanské hasičské zbrojnici. Čisté ošacení mohou lidé přinést v igelitových pytlích.