KLATOVY - Možnostem získávání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie pro zemědělské podniky byl věnován včerejší seminář v prostorách Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. V rámci projektu Regioagricentrum jej uspořádala obecně prospěšná společnost Úhlava.
„Projekt Regioagricentrum se zabývá mimo jiné co nejrychlejším zprostředkováním odborných informací zemědělským podnikatelům,“ vysvětluje Ivo Šašek z obecně prospěšné společnosti Úhlava. V tomto směru spolupracuje Úhlava se Střední školou zemědělskou a potravinářskou v Klatovech a na bavorské straně s Landwirtschaftsschule v Chamu. K tomuto účelu jsou na klatovské střední škole a v sídle společnosti vybudována kontaktní poradenská místa. „Tato pracoviště jsou schopna téměř okamžitě poskytnout zemědělcům informace potřebné pro jejich činnost,“ dodal Šašek.
Včerejší seminář se setkal se zájmem zemědělských podnikatelů. Z úst Zbyňka Webera z klatovské Zemědělské agentury se například dozvěděli, že právě v těchto dnech je nejvyšší čas na podávání žádostí o dotace. „Zemědělská agentura je místem přijímání žádostí a také místem, kde zájemci získají příručky týkající se podávání žádostí o dotace,“ upřesnil Weber. Připomněl také, že termín podání žádostí končí 15. května. „K dispozici jsme denně, ale protože v tomto termínu jsou zahrnuty i dva státní svátky, rozhodli jsme se mít otevřeno o sobotách 5. a 12. května v dopoledních hodinách a také během svátku 8. května, rovněž dopoledne,“ dodal Weber. V druhé polovině května se budou žádosti zpracovávat a v červnu a červenci vybírat.
Přítomní měli možnost seznámit se s programem rozvoje venkova a s aktuálním stavem příprav programu rozvoje venkova a zemědělství v Bavorsku. Ivo Šašek ze společnosti Úhlava provedl přítomné informačním portálem Regioagriacentra. „Je psán dvojjazyčně a menu je členěno na několik nabídek. Z nich nejdůležitější a zároveň nejčtenější jsou aktuality, kam se přebírají nejčastěji různé tiskové zprávy,“ upřesnil Šašek. Informační portál je realizován ve spolupráci zemědělských škol na obou stranách hranic a studenti škol mohou portál využívat. „Internet přes jistý odstup některých převážně starších zemědělců má nezastupitelnou výhodu rychlého zveřejnění informací a zachování principu rovnosti v časové dostupnosti pro všechny,“ upřesnil Šašek.
Projekt Regioagricentrum, který vzbudil mezi zemědělskou veřejností zájem, je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.