KLATOVY - Dvě desítky deváťáků postávaly včera před osmou hodinou ranní na chodbě Obchodní akademie v Klatovech. Stejně jako ostatní žáky devátých ročníků v České republice je čekaly přijímací zkoušky na střední školy.
„Devětačtyřicet uchazečů jsme přijali bez přijímaček. Jejich prospěch za druhé pololetí osmé třídy a první devátého ročníku byl do 1,5,“ potvrdila Deníku ředitelka Vyšší odborné školy a Obchodní akademie v Klatovech Květoslava Steidlová. Dalších 19 uchazečů skládalo přijímací zkoušky. Ale jen 11 z nich má šanci na přijetí, protože škola pro nadcházející školní rok bude přijímat 60 studentů.
„Měli jsme tu i jeden kuriózní případ zájemkyně, které jsme poslali pozvánku na přijímací zkoušky, protože prospěch vycházel na 1,53. Dívka nám ale osobně donesla obě vysvědčení a ukázalo se, že chyba je na straně základní školy, která zapomněla do prospěchu započítat jedničku z výtvarné výchovy,“ uvedla Steidlová.
Na chodbě klatovské obchodní akademie panovala nervozita. „Spíše než z češtiny mám obavy z matematiky,“ přiznala Lucie Jandová z Nýrska. Spolu s ní se na zmíněnou střední školu hlásilo ještě pět dalších spolužáků, někteří byli přijati bez zkoušek. „Trochu mě mrzí, že zrovna já je musím absolvovat. Ale co se dá dělat,“ dodává Lucie, která na včerejší přijímačky měla s sebou talisman od své kamarádky.
Kateřinu Jožkovou z Klatov doprovodila na přijímací zkoušky maminka Božena. „Máme strach obě, ale věřím, že dcera přijímačky udělá,“ svěřila se Deníku Božena Jožková, zatímco vyčkávala na chodbě školy. Dcera Kateřina měla stejně jako Lucie Jandová větší obavy z přijímacích zkoušek z matematiky.
Nové budoucí studenty si přišli na chodbu obhlédnout i ti starší. „Přijímačky jsem dělala předloni. Těžké nebyly, ale tréma dělá svoje,“ usmívá se studentka 2. ročníku Obchodní akademie v Klatovech Ivana Nagyová.
Přijímací zkoušky na zmíněnou školu zahrnovaly jazykový rozbor a diktát z českého jazyka a test z matematiky. Každému žákovi bylo přiděleno číslo, pod nímž byl test opraven.
Ne na všech klatovských středních školách se přijímací zkoušky skládaly. Většina ředitelů se rozhodla přijímat žáky podle prospěchu ze základní školy. „Poprvé v letošním roce jsme se rozhodli vyzkoušet přijetí do prvních ročníků pouze na základě studjiních výsledků ze základní školy, konkrétně z 8. a 9. třídy,“ uvedl Vladimír Smolík, který je pověřen řízením Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Rovněž na Střední zdravotnické škole v Klatovech se budoucí studenti vybírali podle prospěchu, nikoliv na základě výsledků přijímacího řízení. Stejně tak na střední průmyslové škole.
Žáci, kteří neuspějí u přijímaček, musí počkat, která ze škol vyhlásí druhé kolo.