KLATOVSKO - Osm dlouhodobě nezaměstnaných lidí zatím našlo uplatnění díky projektu nazvanému „Návrat do práce v Plzeňském kraji“. Deníku to řekl okresní koordinátor projektu Josef Brei.
Tento projekt, který funguje od konce loňského roku, je určen pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce déle než 12 měsíců, nebo uchazeče o zaměstnání mladší 25 let, kteří jsou v evidenci ÚP déle než šest měsíců.
„Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a je tedy pro všechny absolventy zdarma. Určen je všem uchazečům o zaměstnání, kteří cítí potřebu změnit svoji stávající situaci, chtějí se na této změně sami podílet a jsou na sobě ochotni aktivně pracovat,“ uvedl Brei.
Součástí projektu je čtyřicetihodinový motivační kurz, jehož hlavním cílem je naučit klienty poznat sám sebe, znovu nalézt motivaci ke vstupu do práce, naučit se překonávat překážky, které návrat do práce přináší. „Mnozí lidé, kteří dlouho marně hledají uplatnění, začnou mít pocit, že jsou zbyteční, a smíří se s tím, že zůstávají doma. Tam jich navíc příbuzní často využívají. Chceme proto hlavně změnit jejich myšlení,“ vysvětlil koordinátor projektu. V tom na výše uvedený neprofesní kurz navazují základy obsluhy PC a poté již přijde na řadu profesní rekvalifikace. V nabídce je nyní rovná dvacítka profesí, od dělnických a stavebních přes sanitáře, řidiče motorového vozíku či svářeče až po kuchaře nebo číšníka. „Tyto rekvalifikace se dělají na různých místech Plzeňského kraje, absolventům je ale hrazeno například jízdné, dostávají příspěvek na stravné, a to již od účasti v úvodním kurzu,“ řekl Brei a dodal, že zaměstnavatelé, kteří by měli o účastníky tohoto kurzu zájem, si je mohou vyzkoušet nezávazně v rámci praxe. Pro zaměstnavatele, který by vytvořil zcela nové pracovní místo, je možné získat až 75 procent nákladů na toto místo.
Projekt Návrat do práce v Plzeňském kraji vítá i ředitelka klatovského úřadu práce Marie Bučková. „Je to pomoc pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří si tak rozšíří své možnost na trhu práce. Některým se navíc díky tomuto projektu podaří najít i uplatnění,“ uvedla Bučková.