KLATOVY - Podívat se a vyzkoušet si, jak se tvoří nejčtenější regionální noviny, si mohli včera odpoledne vyzkoušet obyvatelé a návštěvníci Klatov na náměstí Míru, a to v rámci akce nazvané Den s Deníkem.
Na pódiu se představil vedle zástupců redakce i taneční soubor Šumavánek z Klatov a nechyběli ani regionální politici, kteří v živé diskusi odpovídali na dotazy šéfredaktora Klatovského deníku Milana Kiliána i na dotazy návštěvníků akce.
„Myslím, že se akce vydařila. Chtěli jsme našim čtenářům, ale i všem ostatním přiblížit, jak to funguje v redakci. Kde sídlíme, kolik lidí tvoří naše okresní noviny, jak mohou lidé podávat plošnou i řádkovou inzerci, předplatit si Deník a podobně,“ říká Milan Kilián.
„Klatovský deník čteme pravidelně a myslím si, že se skutečně věnuje našemu městu a okolí. Změny posledních dnů jsou sice netradiční, ale proč ne,“ říká Václav Kaňák z Klatov.

Politici odpovídali na dotazy občanů

Na náměstí se přišly podívat a besedovat zhruba na tři stovky občanů, někteří pokládali představitelům města otázky k tématům, které považují za důležité. Starosta Klatov Rudolf Salvetr a místostarosta Jan Vrána čtenářům našich novin zodpověděli všechny dotazy. To nejdůležitější jste našli na titulní straně, ale k aktuálním klatovským problémům se budeme vracet.
Zájem byl i o to, jak se dělají noviny. Žákyně Základní školy v Plánické ulici v Klatovech Valentýna Vavříková a Tereza Staňkovská si na místě vyzkoušely práci redaktorek a spolupodílely se na tvorbě páteční strany Čtenář – reportér. „Půjčil jsem jim fotoaparát, udělaly reportáž a samy si pod mým dohledem fotografii s popiskou umístily na stránku do novin,“ říká redaktor Zdeněk Mlnařík, který má právě stranu čtenářských příspěvků a názorů na starost.

Lidé poznali práci novinářů

„Akce se mi líbila. Bylo to slušné a zajímavé. O práci novinářů jsem si udělal svůj vlastní názor,“ říká Jaroslav Hnojský z Klatov, který patří mezi pravidelné čtenáře již řadu let.
Moderátor akce Jiří Bláha diváky pobavil nejen slovem, ale překvapil i svým zpěvem .
„Řešit problémy města formou veřejné diskuse, s představiteli města a hned z toho udělat reportáž byl dobrý nápad,“ míní další z účastníků Dne s Deníkem Václav Hořký.
Děti i dospělé si mohli také zasoutěžit. Kromě soutěže o osobní automobil se přímo na náměstí měřila také síla kopu fotbalového míče do branky.
„Šrumec“ byl také u stánku s občerstvením zdarma a inzerce i odbytu.
„Lidé se zajímali o možnosti, jak mohou podávat v našich novinách inzerci, kdo doručuje noviny či kdo řeší například podněty a předplatné,“ říká vedoucí odbytu Jitka Englová.
Redaktoří přímo v terénu hovořili s občany a zajímali se o jejich starosti či náměty na reportáž.
„Bylo dobré, že novináři vyrazili mezi lidi. Mohli jsme jim říci, co se nám na Deníku třeba nelíbí,“ řekla Eva Holubová. Podněty Deník využije pro svoji práci.
Příští Den s Deníkem se koná 26. dubna ve Strážově.