HORAŽĎOVICE - Město Horažďovice získalo v rámci programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací dotaci 400 tisíc korun. Z této částky se bude v letošním roce realizovat oprava fasády Husova sboru.
Město dále získalo dotaci ve výši 200 tisíc korun z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. Tyto prostředky budou určeny na opravu místních komunikací – Boubín.
„Ve finále je rekonstrukce Husovy ulice a Husova náměstí v Horažďovicích, kde se mimo jiné prováděly vodovodní a kanalizační přípojky, došlo k úpravám ploch, obrub, chodníků, k osazení zpomalovacího prahu a osazení potřebného značení,“ říká starostka města Jindřiška Jůdová.
Pokračuje se také ve výstavbě centra cestovního ruchu Modrá hvězda, kde vznikne vedle restauračního zařízení, ubytování, konferenčního sálu i turistické informační centrum. Město nyní hledá provozovatele celého zařízení.