BĚHAŘOV – Obyvatelé Běhařova se sešli o uplynulém víkendu na již tradičním jarním úklidu obce.
„Sraz byl již v sobotu ráno u hasičské zbrojnice. Sešli se nejen dospělí obyvatelé, ale i ti nejmladší – školou povinní,“ popisuje účastnice Barbora Kubíčková.
Brigádníci čistili spáry v chodnících, prořezávali náletové křoviny a přesahující větve stromů.
„Ze silnic bylo potřeba zamést naplavený štěrk a písek, co zde zbyl ještě ze zimního posypu. Děti se ukázaly být výbornými pomocníky, celé dopoledne čistily příjezdové komunikace do obce. Odnášely odpadky, které zde zanechali nezodpovědní kolemjdoucí turisté,“ říká Kubíčková.
Po dobré práci následovala odměna v podobě občerstvení v hasičském klubu, párky, klobásy a pivo.