Při návratu domů z čerstvého vzduchu manžele trápí zamořený byt od cigaretového kouře. Jejich soused totiž často kouří na balkoně nebo z otevřeného okna. Apel na ohleduplnost nefungoval. I policisté však mají svázané ruce. Jinak by to bylo třeba při podezření na varnu pervitinu.

„Nejvíce škodlivým stavem je toxikace budovy z dlouhodobého působení kouře, ať už z tabáku nebo jiných látek, či dokonce výpary z chemikálií při výrobě drog,“ konstatovala advokátka Magdalena Krkošková z kanceláře endors.

Pro jednoho domácí mazlíček, pro druhého noční můra. Pes nebo jiné zvíře může lehce vyvolat vyhrocený sousedský spor v bytovém domě či na ulici. Třeba neustálým štěkotem. Co dělat? Deník se zeptal právníka.
Co dělat, když pes obtěžuje sousedy? Právník radí, čím se lze bránit

Vlastník věci (sousední nemovitosti) se podle zákona musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného. V daném případě se tedy musí vyhnout tomu, aby sousedy obtěžoval kouřem nebo pachy. Jenže reálně se dopídit pomoci nebývá snadné. Absolutní zákazy kouření v soukromých prostorách už soudy opakovaně zrušily jako neústavní.

Domovní řád

Jak upozorňují odborníci, v právních předpisech nejsou proti toxikaci budov přímá opatření, a tak zamoření narůstá postupně.

„Vlastník nemovitosti ani není nucen odstraňovat hlubší následky toxikace a obyvatelé okolních bytů nemají možnosti, jak případné zamoření preventivně zjišťovat. Lze doporučit, aby limity obtěžujících pachů a kouře v bytovém domě stanovil domovní řád, který se vydá na základě souhlasu všech vlastníků bytů. Vzhledem k režimu ochrany domovní svobody jednotlivých obyvatel ovšem nebude snadné dokázat, kdo a nakolik tyto limity překračuje a jakou zdravotní újmu působí dalším obyvatelům,“ vysvětlila advokátka Krkošková.

Sousedství je pro Čechy obtížná disciplína, která v mnoha případech končí u soudu.
Války o plot, spory o slepice, vraždy kvůli strouze. Se sousedy to Čechům skřípe

Proti zamoření budovy je na první pohled nejsilnějším prostředkem trestní stíhání. Podnět o podezření, že byl spáchán trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, může podat na policii kdokoliv. S odškodněním je to však nesnadné. „I když by vyšetřovatel nechal odborně posoudit zamoření budovy, stíháni budou pouze obyvatelé bytu, kteří zamoření způsobili, a maximálně vlastník bytu, který to dopustil. Sousedé se sice mohou do trestního řízení připojit jako poškození, musí ovšem vyčíslit škodu, která jim vznikla, ideálně doloženou znaleckým posouzením,“ popsala advokátka.

Soud s nejistým výsledkem

Konečnou možností zůstává zdlouhavé občanskoprávní řízení, tedy podat na vlastníka zamořeného bytu žalobu na náhradu škody, tedy újmy na majetku, či nemajetkové újmy, spočívající zejména v negativním vlivu na zdraví či na kvalitu bydlení.

„Pro žalobu je ovšem vhodné danou výši škody řádně doložit, ideálně ji opět nechat vyčíslit znalcem, což není levné. Znalec navíc bude odkázán jen na přístup do bytu objednatele posudku, aniž by mohl prozkoumat celou budovu a zjistit, jaká část domu je zamořena a nakolik,“ podotkla Krkošková.

Latence nástupu rakoviny u kuřáků je až 20 let, nádor se tedy objeví klidně i po dvou desítkách let od začátku pacientova kouření. Rakovina může přijít i v případě, že mezitím kouřit přestal
Kouření je nemoc. Vhodnou léčbu ale využije jen minimum lidí

Rozdrobenost právních prostředků podle ní znemožňuje efektivně proti nebezpečnému užívání bytů zasáhnout dříve, než škoda dosáhne extrémního rozsahu a vlivu. „Nápravou by byla právní úprava hygienických limitů pro zamoření, jak je to například u limitace nepřípustného hluku, který zhoršuje kvalitu bydlení,“ doplnila.