„Chceme dát rodičům šanci si užít svoje rodičovství. Zejména sólo rodiče mají veliký problém pokrýt letní prázdniny svojí řádnou dovolenou. Existují i případy, kdy před prázdninami musí dát výpověď v práci, aby se přes léto mohli starat o své děti,“ uvedla lidovecká poslankyně Marie Jílková.

Změna navazuje na směrnici Evropské unie a dva měsíce volna navíc by již od letošního srpna získali všichni rodiče v zaměstnaneckém poměru. Vybírat si ho pak budou moci třeba po dnech nebo po týdnech.

Na příspěvek v mateřství a rodičovský příspěvek mají nárok všichni rodiče bez ohledu na to, zda dítě vychovávají sami nebo s partnerem
PŘEHLEDNĚ: Na co letos mají v Česku nárok rodiny s dětmi

Tady ale vidí určité úskalí projektová manažerka organizace Gender Studies Markéta Štěpánová. Návrh totiž počítá jen s rodiči, kteří jsou právě v zaměstnaneckém poměru. „Nejsou tam uvedeny osoby samostatně výdělečně činné. Nedává to smysl, zejména pokud by se náhrada měla odečítat ze sociálních odvodů,“ vysvětlila.

Cílem evropské směrnice je podpora návratu žen do práce a snaha o větší zapojení otce do péče o děti. Štěpánová se však domnívá, že lidovecký návrh to tak úplně nesplňuje. „Spíš to vypadá, že se otcové zapojí, až budou děti ve starším věku, kdy s nimi budou moci jet díky volnu jednorázově třeba na hory,“ doplnila.

Stejně tak tu podle ní zůstává otázka matek samoživitelek, kterým zůstávají pouze dva navrhované měsíce. „Je to vůči nim nespravedlivé, nabízí se otázka, zda jim volno nezdvojnásobit na čtyři měsíce,“ upřesnila.

Extrémní 75procentní sleva na jízdném pro studenty a seniory je minulostí.
Zdražení jízdného: 75procentní slevu využívali víc studenti než důchodci

Méně kritický k návrhu je šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, který jej dokonce považuje za jeden z mála materiálů za poslední roky, který realisticky nahlíží na současnou situaci rodičů s malými dětmi. „Dnes mají školy dvacet až jednadvacet dnů volna, což je nekompatibilní s možnostmi rodičů v rámci dovolené. Proto návrh považuji za velmi dobrý a důležitý,“ řekl odborový předák.

Velké společnosti nápad uvítaly

Jílková uvedla, že lidovci věc konzultovali s velkými nadnárodními společnostmi, které nápad uvítaly. Avšak příliš nadšení neprojevují jiní zaměstnavatelé. „Rodinu podporujeme, ale je třeba myslet i na to, aby se ještě více nekomplikovala situace firem. Ty mají na trhu práce, jak je dnes nastaven, už tak dost problémů se zajištěním kvalitních zaměstnanců k udržení výroby a zkvalitňování nabídky v ostře konkurenčním prostředí,“ míní například předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš.

Domnívá se, že firmy na to budou muset pravděpodobně reagovat. „Dojde k navýšení nákladů o pracovníky nutné k zástupu zaměstnanců z této zvýhodněné skupiny,“ vysvětlil.

Horší dostupnost nájemních bytů žene nahoru ceny nájmů.
Nedostupné byty ženou vzhůru i ceny nájmů. Letos stoupnou až o pětinu

Návrh počítá s tím, že by dva měsíce volna byly propláceny formou náhrady mzdy vyplácenou zaměstnavatelem. Tyto platby budou zaměstnavatelům vráceny formou slevy na odvodech na sociální pojištění.

A tady Štěpánová vidí další problém. Podle ní se totiž hovoří o tom, že rodiče by dostali 70 procent mzdy. „To může být limitující pro nízkopříjmové skupiny,“ dodala.