Neznamená to pouze, že šprt má samé jedničky – nebo alespoň jedničku z matiky, fyziky a češtiny. Tito jedinci se často zapojují do různých projektů nad rámec běžné výuky a účastní se soutěží, ve kterých by často neuspěli ani jejich rodiče.

Jaké jsou soutěže pro možné budoucí vědce a astrofyziky? Co kromě nechápavých pohledů spolužáků mohou vítězové získat? Vybrali jsme pro vás pár nejznámějších soutěží, které hýbou matematickým světem.

Matematická olympiáda
Matematická soutěž pro děti a dospívající do 20 let. Každý školní rok ji vyhlašuje Ministerstvo školství. Zažili ji už naši rodiče, má u nás velmi dlouhou tradici. Probíhá v několika kolech od školního přes okresní a krajské až po celonárodní.

Vítězové tvoří národní tým, který pak postupuje do Mezinárodní matematické olympiády. Nejvyšší soutěž má tradici dlouhých 60 let a už samotná účast je pro nadějné matematiky velkou odměnou. Stejně jako na té sportovní i tady jsou tři nejlepší odměněni medailemi.

Poslední dva ročníky však kvůli pandemii probíhaly online a děti se tak na setkání těšily marně.

Pangea
Matematická soutěž pro základní školy a víceletá gymnázia. Pořádá se již 7 let pod záštitou vysokoškolských pedagogů z prestižních českých universit. Patronem bývají osobnosti české vědy z Akademie věd, herci nebo známí sportovci.

Úkoly jsou tematické a každý rok se zaměření mění. V minulém školním roce bylo nosním motivem výtvarné umění a věda. Soutěž má dvě kola – školní a finálové, které probíhá v Praze. Vítězové dostávají věcné dary jako například kalkulačky certifikované k maturitní zkoušce.

Soutěž má každý rok absolutního vítěze, který získá nejvíc bodů ze školního a finálového kola. Může se jím stát i ten, kdo ve finále neobsadil první místa. Absolutní vítěz získává pohár a čestné uznání Českého svazu vědeckotechnických společností.

Matematický klokan
Mezinárodní matematická soutěž koordinovaná z Paříže. Má kořeny v osmdesátých letech minulého století v Austrálii, z čehož pochází její název. Od devadesátých let se koná v Evropě i na dalších kontinentech. U nás se poprvé konala v 1995. Pořádá ji Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Univerzitou Palackého.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do výstižně nazvaných kategorií: Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student. Soutěžící absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici pokaždé všichni v jeden den. 

Odměnou jsou diplomy podle úspěšnosti a malé dárky jako tužky nebo pastelky pro nejmenší. Soutěž je mimořádně populární a děti se chlubí počtem bodů.

Ať už je vaše dítě matematický supertalent nebo ne, všichni musíme uznat, že vítězství v matematických soutěžích je obdivuhodné.

Měli bychom potomky vést k tomu, aby uměli ocenit úspěch druhých. Určitě se jim to jednou vrátí při jejich vlastních – i když nematematických úspěších.

Září patří dětem
Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi.

Autor: (pp)