Chystaná novela zákoníku práce by mimo jiné měla zjednodušit matkám či otcům na rodičovské dovolené neztratit kontakt se svou firmou a dál pro ni vykonávat stejný druh práce. Nově to bude možné i formou dohody o provedené práci a dohody o pracovní činnosti. Novela by měla platit od ledna 2025.

Dnes mohou zaměstnanci na rodičovské dovolené pokračovat u zaměstnavatele ve stejné práci prostřednictvím snížení pracovního poměru z plného úvazku na částečný. „Stávající znění zákoníku práce mělo zabránit tomu, aby nedocházelo k obcházení ustanovení o pracovní době, zejména o práci přesčas a garanci nepřetržitého odpočinku,“ vysvětlil mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

Pokud by tato úprava obecně neplatila, mohl by zaměstnavatel podle něj v případě překročení limitů pracovní doby a dob odpočinku uzavírat se zaměstnancem další a další pracovněprávní vztahy. „To by mohlo mít fatální dopady na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnance, na jeho soukromý život i na jeho příjem. Neměl by totiž nárok na případné příplatky za práci přesčas,“ doplnil mluvčí.

Zároveň ale kvůli větší výhodnosti a flexibilitě stoupala poptávka zaměstnavatelů i zaměstnanců po možnosti vykonávat činnost mimo pracovní poměr na dohodu. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec v Česku zpravidla čerpá rodičovskou dovolenou v nepřerušovaných delších časových celcích a u svého hlavního zaměstnavatele práci po delší souvislou dobu nevykonává, ministerstvo usoudilo, že možnost obcházet ustanovení o práci přesčas nehrozí.

„V praxi se dosud platné omezení nejrůznějšími způsoby obchází, a lidé se tak někdy dostávají do nejistých situací. Legalizací této možnosti by se na trhu měla zvýšit možnost zaměstnanců pracovat i při rodičovské dovolené,“ vysvětlil záměr Augusta.

Zdůraznil také, že rodičovský příspěvek není vázán na nutnost čerpat rodičovskou dovolenou. To znamená, že rodičovský příspěvek pobírá rodič i v případě, že pracuje. Na dotaz Deníku, zda uzavírané dohody budou nějak časově či finančně omezeny, popřípadě jestli se nedotknou výše pobíraného příspěvku, Augusta ujistil: „Příspěvek není a nebude krácen v souvislosti s prací nebo přivýdělkem. Na tom se nic měnit nebude.“

Na změně vydělají pracovníci i zaměstnavatelé

Změnu považuje za krok správným směrem největší česká platforma pro odpovědné podnikání Byznys pro společnost. „Opatření podpoří kontakt zaměstnavatele a matek či otců během rodičovské dovolené. Firmy tak nebudou přicházet o své zaměstnance jako dříve. Rodiče si udrží pracovní kontakt i svoje znalosti a dovednosti z oboru a podpoří to návrat zpět do původní firmy,“ vyjmenoval pro Deník výhody ředitel Byznysu pro společnost Pavel Štern.

Změna podle něj vytvoří transparentní prostředí a umožní zaměstnavatelům napřímo a regulérně zaměstnat svoje pracovníky po dobu rodičovské dovolené. „Dosud byli nuceni opatření obcházet, když chtěli rodiče zaměstnat na stejnou pozici,“ dodal.

Propuštění bez udání důvodu? Podle NERV by mělo rozpohybovat pracovní trh, odbory ale nesouhlasí:

Tuto část novely zákoníku práce vítá i Andrea Bohačíková, ředitelka a zakladatelka organizace M.arter. Ta pomáhá firmám profesionálně pečovat o pracovníky na mateřské a rodičovské dovolené tak, aby neztráceli kvalifikaci ani motivaci k návratu. Matky a otce zase podporuje v práci během pauzy u dětí a také ve snazším návratu do zaměstnání. I ona připouští, že se současné omezení v zákoně obcházelo. „S plánovanou změnou bude takové jednání legální a transparentní, což posílí práva matek na trhu práce a odstraní překážky, které jim brání v návratu k jejich profesní činnosti,“ sdělila Deníku.

Podle ní matky získají i větší flexibilitu při návratu do práce. „Pokud budou schopny vykonávat stejnou profesi jako před mateřskou dovolenou, bude to přínosné nejen pro ně, ale i pro zaměstnavatele,“ vyzdvihla.

Seriál Jak matky přicházejí o kariéru

Česká tříletá rodičovská dovolená patří k nejdelším v Evropě. Většinu času na ní tráví žena, naráží na spoustu bariér a utíká jí kariéra. Sdílená péče je v Česku spíše výjimkou, ale doba se začíná pomalu měnit: matky se chtějí více realizovat prací, otcové se více angažují v péči o dítě a některé firmy nabízejí flexibilnější podmínky. Více v seriálu Deníku.cz.