Inflace, zvyšování cen a nárůst výdajů za bydlení zatěžují v Česku takřka všechny. Nejsilněji ovšem dopadají na chudé domácnosti s jedním příjmem, tedy samoživitelky a samostatně žijící seniory. „Díky valorizacím důchodů se podařilo stabilizovat situaci části seniorů. Jenže samoživitelky takové přilepšení nezažily. Plných 60 procent domácností sólo rodičů neušetří z výplaty ani korunu, popřípadě mají vyšší výdaje než příjmy. V listopadu 2021 to přitom bylo pouze 36 procent,“ uvedl sociolog Daniel Prokop na konferenci Rozvodem to nekončí, jež se konala v Poslanecké sněmovně.

Ředitelka Společnosti pro zdravé rodičovství Aperio Eliška Kodyšová upozornila na velmi nevýhodné podmínky sólorodičů po rozvodu. „V čele neúplných rodin stojí z 84 procent ženy a ty mívají výrazně nižší plat než muži. Čtyřicet procent z nich má navíc dítě pod tři roky, tudíž ještě pobývá na rodičovské dovolené nebo často marně hledá školku,“ nastínila.

Aperio začne od května nabízet osvědčený program z Ameriky, který má zlepšit komunikaci s partnerem. Výrazně snižuje riziko rozvodu
Rozvodům může zabránit i lepší komunikace ve školách, říká expertka

Dodala, že dle dat Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí je pro rodiče samoživitele těžší sehnat práci na plný úvazek se smlouvou na dobu neurčitou, častěji mívají pouze příležitostné výdělky nebo pracují na základě dohod a smluv na dobu určitou, nezřídka v méně kvalifikovaných pozicích.

Podle sociologa Prokopa komplikují situaci samoživitelek i příliš nízké částky přiznávaného výživného, plošná a dlouho neupravovaná sleva na první dítě nebo nízký počet sociálních bytů.

Náhradní výživné nefunguje

Jelikož třetina samoživitelek vůbec nedostává výživné, protože se ho zkrátka nedomůže, zavedlo ministerstvo práce a sociálních věcí před necelými dvěma roky náhradní výživné v maximální výši 3000 korun po dobu dvou let. Kvůli nevýhodně nastaveným podmínkám ho ale například v únoru 2023 využívalo jen 9300 samoživitelů.

Přes milion lidí v České republice žije v nízkopříjmových domácnostech
Nemají úspory ani přehled o výdajích. Mnoho Čechů upadá do dluhových pastí

„Náhradní výživné s sebou nese potřebu mít nějakou exekuci na druhého partnera, což plno lidí nechce kvůli sporům dělat,“ upozornila Kodyšová z Aperia. Doplnila také, že náhradní výživné by samoživitelkám navýšilo příjem a přišly by tak o jiné dávky.

V červenci 2023 každopádně uplynou dva roky od doby, kdy náhradní výživné začaly čerpat první žadatelé. Těm tedy přestane být vypláceno.

Pomoci má nová rodinná politika

Podle náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zdislavy Odstrčilové má samoživitelkám pomoci nová Strategie sociální politiky 2023-2030, jíž má za zhruba měsíc schvalovat vláda. Ta klade velký důraz na slaďování pracovního a rodinného života, myslí i na situaci samoživitelek. Mimo jiné podporuje vznik více dětských skupin, které by zajistily zejména hlídání dětí do tří let.

Ilustrační foto
Samoživitelé balancují na hranici chudoby. Jakýkoli výpadek má fatální následky

Novinkou jsou pak sousedské dětské skupiny, jež mají fungovat od začátku roku 2024 a umožní proškoleným lidem pečovat o cizí děti v soukromé domácnosti a brát za to příspěvek od státu. Ministerstvo chce také podporovat více částečných úvazků a flexibilní pracovní dobu.

Dokument se také zaměřuje na prevenci rozvodů, aby k ukončování manželství pokud možno vůbec nedocházelo. Státní úředníci chtějí podporovat síť mateřských komunitních center, kde by probíhaly programy na rozvoj pozitivního rodičovství nebo kurzy partnerství. Ve spolupráci s ministerstvem školství by rádi dostali do škol výchovu ke vztahům, k odpovědnosti či respektující komunikaci, aby si tyto dovednosti lidé osvojovali již v dětském věku.

Počet rozvodů v Česku

• V první polovině 50. let 20. století končila rozvodem desetina manželství.
• Hranice 30 % byla poprvé překonána v roce 1975.
• V období 2005–2010 rozvodovost v celkovém trendu stagnovala na úrovni 47–50 %.
• Historické maximum, 50 % manželství končících rozvodem, bylo zaznamenáno v roce 2010.
• Do roku 2012 došlo k poklesu zpět na úroveň z počátku nového tisíciletí, přesněji na hladinu 44 %.
• Počet rozvodů v Česku dle dat Eurostatu patří k nejvyšším v Evropě. Více je jejich pouze ve skandinávských a pobaltských zemích.

Přesný počet sňatků a rozvodů na ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/stoletistatistiky/snatky-a-rozvody

Evropské srovnání: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/2/2f/Divorces_13-05-2022.png

Zdroj: ČSÚ; Eurostat