Dva muži se tehdy násilím vloupali do chaty s úmyslem přisvojit si cizí majetek. Pachatelé nejprve oknem vnikli do prostoru garáže, kde odcizili pět litrů benzinu a terénní čtyřkolku. Následně vypáčili dveře do sklepa, odkud si odnesli motorovou pilu. Náčiní z krádeže.Zdroj: archiv ÚZSVMJejich záměru loupit nezabránily ani dvoje vstupní dveře do chaty. Po jejich násilném zdolání si pachatelé z chaty odnesli vzduchovku a dalekohled černé barvy. Majitelům způsobili škodu nejen na odcizených věcech, ale i na majetku. „Kapesní nůž a štípací kleště zanechali na bočním okénku garáže. Biologická stopa zajištěná na jednom z předmětů prokázala shodu s DNA u jednoho z pachatelů. Oba muži se k činu doznali a vyjádřili snahu škodu nahradit,“ uvedla za ÚZSVM Michaela Tesařová.

Starší z pachatelů byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 10 měsíců do věznice s ostrahou, jelikož už byl čtyřikrát soudně stíhán kvůli krádežím. Mladší dostal trest odnětí svobody na půl roku s odkladem na zkušební dobu jednoho roku.

Oba předměty byly nabízeny ke koupi široké veřejnosti prostřednictvím Elektronického aukčního systému. Štípací kleště se prodaly za 80 Kč.