Další dvě stařenky se staly obětí bezohledného podvodníka, který je připravil o úspory. Zloděj, který tentokrát řádil na Sušicku, si přišel na více než sto tisíc korun.

„V prvním případě neznámý pachatel zazvonil na zvonek u bytu a ptal se na telefonní číslo vnuka. Poté byl ženou vpuštěn dovnitř. Pod záminkou rozměnění peněz v nestřeženém okamžiku odcizil obálku s finanční hotovostí a další doklady poškozené ženy. V druhém případě postupoval stejně, ale záminka byla odlišná, pro peníze jej poslala dcera. Když starší žena otevřela vchodové dveře, pachatel bez dovolení vstoupil dovnitř a odcizil peněženku s finanční hotovostí,“ popsala oba aktuální případy klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová, která kvůli tzv. náhubkovému zákonu nemohla uvést, ve kterých obcích se případy staly.

Dodala, že seniorkám vznikla dohromady škoda ve výši 106 200 korun.

Pachatelé unikají

Starší ženy ze Sušicka nejsou zdaleka jedinými důchodci, které připravili letos podvodníci při nezvaných návštěvách o peníze. Zatímco triky, které pachatelé použili, se liší, případy spojuje jedno – jen malá naděje, že zloději budou vypátráni. Policisté totiž přiznávají, že jim práci komplikuje fakt, že podvodníci přijíždějí do regionu z jiných částí republiky, a také to, že senioři mají často velké problémy se vzpomínáním na podobu pachatele i děj události.

Nevyřešeny tak zůstávají všechny podobné případy z Klatovska z posledních měsíců. A to přesto, že například v únoru policie zveřejnila podobu muže, který připravil o finance hned několik důchodců. „Slušně vystupující muž používá vždy stejný scénář. Zazvoní u dveří a požádá o rozměnění. Poté se vetře dovnitř a v nestřežené chvíli odcizí majitelům peníze,“ uvedla tehdy krajská policejní mluvčí Jolana Číhová. Ani podobizna poberty nepomohla, dodnes uniká spravedlnosti.

Nepouštět domů

Policie proto seniorům připomíná, aby v žádném případě nepouštěli nikoho k sobě domů, ať již má jakýkoli důvod. „Neotvírejte nikdy dveře bytu nebo domu, dokud si nejste naprosto jisti, že člověka za dveřmi znáte. Když vás někdo oslovuje jménem, nemusí to znamenat, že vás zná. Příjmení a mnohdy i jméno si může každý přečíst na vizitce u zvonků, na poštovní schránce, nebo jej zjistí u sousedů,“ varuje Ladmanová.

DOPORUČENÍ POLICIE ČR:

Pokud neznámá osoba je za Vašimi dveřmi:

neotvírejte nikdy dveře bytu nebo domu, dokud si nejste naprosto jisti, že člověka za dveřmi znáte. Když Vás někdo oslovuje jménem, nemusí znamenat, že Vás zná. Příjmení a mnohdy i jméno si může každý přečíst na vizitce u zvonků na poštovní schránce nebo jej zjistí u sousedů.

Cizí osoba Vám může oznámit smyšlený důvod své návštěvy:
- nevolnost, zranění Vašich příbuzných a vylákání finanční hotovosti,

rozměnění peněz,

- poruchu např. na topení, kontrolu televizní přípojky,

- nabídku výhodných nákupů tzv. podomní obchodníci,

- sjednání půjček a různých druhů pojištění,

- možnost výhry v soutěži, ale s podmínkou vyplacení zálohy.

V domě nebo bytě cizího člověka nenechávejte ani na chvíli bez dozoru a neberte před ním peníze ze svých skrýší. Téměř vždy chtějí zjistit, kde máte uschovány finance a tyto Vám v nestřeženém okamžiku odcizit.

Nezanechávejte doma více peněz v hotovosti. Doporučujeme tyto rozdělit na několik míst.

O svém majetku nehovořte s cizími lidmi, hlavně o úsporách a jejich uložení.

Nikdy takové osoby nevpouštějte do bytu či domu!

V případě, že chcete vpustit do bytu či domu neznámou osobu, požádejte vždy o přítomnost další Vám známé osoby - příbuzné neb sousedy. Každý
pracovník firmy má doklad totožnosti a průkaz vysílající firmy, požádejte vždy o předložení a údaje si můžete poznamenat. Do bytu tyto vpouštějte pod Vaším dozorem a jen tehdy, pokud jste si návštěvu objednali nebo byla předem oznámena.

Nepodlehněte zvýšenému nátlaku těchto osob, slušnost na ně neplatí!

Podvodníci si tipují své oběti - někteří si vyhlížejí seniory u pošt, peněženích ústavů při výběru finanční hotovosti z bankomatů.

Jestliže se setkáte s podezřelou osobou, obraťte se neodkladně na nejbližší obvodní oddělení Policie ČR nebo telefonujte na číslo 158.