Balkon s rekreanty, 25letým mužem a 26letou ženou z Plzeňska a 25letým mužem z Prahy, se utrhl 30. prosince. Objekt patří Krajské veterinární správě Plzeňského kraje. Nikomu se naštěstí nic vážného nestalo. Do nemocnice byl převezen jen jeden z rekreantů a ani jeho zranění nebyla nijak vážná.

Vyšetřování ukázalo, že nosné trámy balkonu byly ztrouchnivělé. Žádné úmyslné poškození trámů zjištěno nebylo.

ZAKRYTY PRKNY

Policisté zjistili, že poslední velká oprava balkonu se uskutečnila v roce 2007, dokumentace ale již byla skartována. Balkon pak sice byl pravidelně vizuálně kontrolován, tímto způsobem ale nebylo možné poškození zjistit. Ztrouchnivělé trámy byly totiž v minulosti překryty prkny. Kdo tak ale učinil, vyšetřování neodhalilo.

„Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, že by došlo ke spáchání trestného činu. Policie proto věc odložila,“ řekla Deníku Vítovcová s tím, že státní zastupitelství se s tímto závěrem ztotožnilo.

Psali jsme dříve: V Železné Rudě spadl balkon se třemi lidmi