Sto třicet lidí bez práce a zlikvidovaný podnik se sedmdesátimilionovým dluhem. Tak skončilo působení Jaroslava Komory (54) v klatovském masokombinátu, které nyní zkoumá klatovský soud. Za zločin poškození věřitele hrozí Komorovi až osm let vězení.
Podle obžaloby Komora jako prokurista a většinový vlastník v prosinci 2009 na valné hromadě společnosti Šumavský masokombinát přijal rozhodnutí o prodeji movitého majetku za 
24 990 000 korun dalším společnostem ze své skupiny SPIN Plzeň, které však masokombinátu cenu neuhradily. Navíc umožnil prodej zásob masokombinátu za cca 1,2 milionu korun. Desítkám věřitelů, mezi nimiž jsou firmy i bývalí zaměstnanci masokombinátu, tak podle obžaloby způsobil škodu více než 26 milionů korun.

V prvním líčení Komora před klatovským soudem vinu odmítl. „Podle svého přesvědčení jsem žádný trestný čin nespáchal," řekl. Hlavní líčení pokračovalo ve čtvrtek výslechy dalších svědků.

Movitý majetek společnosti Šumavský masokombinát skončil přes společnosti BPS Poběžovice, SP Poběžovice a SPIN Plzeň v Agrostavu Holýšov, kde Komora v dané době působil jako předseda představenstva. „Agrostav nabyl movitý majetek masokombinátu prostřednictvím tří faktur. Předpokládám, že schůzku účetních, na které byly faktury vystaveny, svolal pan Komora. Je to ovšem pouze moje domněnka, osobně jsem tam nebyl," vypověděl u soudu tehdejší ředitel Agrostavu.

Agrostav, který výhodně skoupil pohledávky věřitelů masokombinátu, pak majetek dál rozprodával s tím, že věřitelům zaplatí. Postupně se však společnosti skupiny SPIN dostaly do insolvence a tzv. zápočty pohledávek už nebyly povoleny.

Neplatili nájem

Fungování Šumavského masokombinátu popsal před klatovským soudem i tehdejší zástupce pronajímatele areálu, společnosti Xaverov. „Podle smlouvy měl Šumavský masokombinát platit nájem asi čtyři sta tisíc korun měsíčně, s placením však byly problémy," uvedl. Movitý majetek masokombinátu, který pak převedl do svých dalších firem, podle něj Komora ani celý nesplatil. „Komora měl zájem o koupi celého masokombinátu. Uzavřeny byly dvě smlouvy, na prodej movitého a nemovitého majetku. Cena za movitý majetek byla asi 17 milionů korun, z toho bylo uhrazeno přibližně 9 milionů, smlouva na nemovitý majetek nebyla naplněna vůbec," konstatoval svědek.
Vypovídal i ohledně výpovědi z nájmu z 6. ledna 2010, o které Komora v předchozím líčení prohlásil, že byla protiprávní. „Už na začátku prosince 2009 jsme se zástupci masokombinátu jednali ohledně neplacení nájmu, že odstoupíme od nájemní smlouvy, mohli předpokládat," uvedl.

Zdevastovaný areál

Prodej a odvoz movitého majetku podle něj klatovský masokombinát zlikvidovaly. „Chtěli jsme movité věci v areálu nechat a hledat jiného nájemce nebo zájemce o koupi. Nechtěli jsme nic odvážet, to by znamenalo znehodnocení areálu. Když jsme areál přebírali zpět, byla to totální devastace. Utrhané zábradlí, utrhané a odvezené vodovodní baterie, vytrhané veškeré zařízení. Vše jsme zdokumentovali za přítomnosti notáře," popsal výsledný stav zástupce majitele areálu.

Ohledně stavu společnosti vypovídal i insolvenční správce Šumavského masokombinátu a ostatních zúčastněných Komorových společností i celé skupiny SPIN. „Pohledávky za společností Šumavský masokombinát přesahují sedmdesát milionů korun. U celé skupiny je to zhruba půl miliardy korun. Je to jedno z nejsložitějších insolvenčních řízení, které krajský soud v současnosti řeší," konstatoval.
Hlavní líčení bude u klatovského soudu pokračovat ve druhé polovině února.

David Kojan