Rozsudkem z 26. března zrušil rozhodnutí ministra životního prostředí pro lokality Březový potok na Horažďovicku (Pačejov, Chanovice, Velký Bor, Olšany, Maňovice a Kvášňovice) a Magdaléna na Táborsku.

Jiný senát téhož soudu před měsícem obdobně zrušil rozhodnutí o stanovení průzkumných území na lokalitách Kraví hora a Horka na Vysočině. Naopak žaloba týkající se průzkumného území Čihadlo na Jindřichohradecku neuspěla.

„Mezi důvody, proč byly žaloby úspěšné, podle soudu patří, že ministerstvo životního prostředí ignorovalo veřejný zájem obyvatel vybraných obcí, který byl v řadě případů podložen jednoznačnými výsledky místních referend a nebyly alespoň rámcově zváženy vlivy budoucího hlubinného úložiště na životní prostředí. Ministerstvo se mělo také zabývat efektivitou vynakládání státních prostředků na vyhledání lokality a mělo při rozhodování posoudit i jiné možnosti řešení problému s odpadem, které akceptuje evropská směrnice včetně smlouvy s jiným státem o uložení odpadu na jeho území,“ uvedl Petr Nohava, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti sdružující obce a spolky z dotčených území a starosta obce Pluhův Žďár z lokality Čihadlo. Úspěšné rozsudky podle platformy zpochybňují použitelnost výsledků provedených geologických prací, které byly získány na základě nelegálních rozhodnutí.

ROZSUDEK PŘIVÍTALI

„Rozhodnutí soudu vítáme, oprávněné zájmy našich občanů nelze ignorovat. Úložiště jaderného odpadu je zásadní stavba a způsob její přípravy ze strany SÚRAO je diletantský,“ okomentoval rozhodnutí soudu starosta Chanovic Petr Klásek.

Žalobu proti rozhodnutí ministra životního prostředí podalo celkem 18 obcí a 6 spolků začátkem podzimu 2015, když ministr životního prostředí Richard Brabec zamítl jejich odvolání proti povolení geologických průzkumů z podzimu 2014. Rozhodnutí soudu tedy přišlo po více než dvou letech, navíc dokonce více než rok po vypršení platnosti předmětných průzkumných území ke 31. 12. 2016. V současnosti podává SÚRAO nové žádosti o průzkumná území ve všech lokalitách. Podle ředitele SÚRAO Jiřího Slováka by správa úložišť po zúžení výběru na čtyři lokality plánovaném na letošní rok využila pouze povolení pro vybrané čtyři lokality a ostatní žádosti vzala zpět.